Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen för Klinisk medicin

Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i avdelningar som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare och biomedicinare. Institutionen har tre profilområden: allergi, kardiovaskulär medicin och inflammatoriska sjukdomar.

Avdelning
Anställningen är placerad inom forskargruppen som leds av Assoc. Prof. D. Xu med laboratorium vid Bioclinicum, institutionen för medicin, Karolinska universitetssjukhuset Solna. Gruppens forskningsområde inkluderar genetik, inflammationsreglering och immunologi vid bl.a. lymfoproliferativa sjukdomar och vissa former av cancer.

Arbetsuppgifter
I arbetet ingår forskningsstudier och handledning inom området inflammation/ immunologi vid plasmacellsmalignitet, samt del-ansvar för bl.a. Biobanksprojekt inom ämnesområdet. Tjänsten kombineras lämpligen med befintlig tjänst vid Karolinska universitetssjukhuset.

Kvalifikationer
Doktorsexamen samt gedigen vetenskaplig kompetens inom immunologi och inflammationsreglering vid plasmacellsmalignitet, multipelt myelom, avseende både preklinisk (djurmodeller), translationell och klinisk forskning som post-doc/forskare, vilket dokumenteras med publikationer. Läkarutbildning krävs. Stor erfarenhet av laboratorieverksamhet, experimentell forskning, handledning av forskarstuderande samt kliniskt FoUU-arbete.  För tjänsten krävs även gedigen kompetens samt formell expertis, d.v.s. formell utbildning inom Biobanksområdet, inkl. nationella Biobankslagar och implementering vid Karolinska universitetssjukhuset. Detta är ett krav för ansökan.  Sammantaget, förutom utbildning och expertis inom Biobankshantering, lagar och förordningar, utgör läkarutbildning samt gedigen vetenskaplig kompetens inom ämnesområden enligt ovan, krav för anställningen. Därför bör C.V. i ansökan fokuseras på dessa förutsättningar, tillsammans med kort beskrivning av planerad forskning.

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande lägger vi särskild stor vikt vid angivna krav under kvalifikationer samt vetenskaplig skicklighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1389/2019
Kontakt
  • Dawei Xu, Dawei.Xu@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2019-03-08
Sista ansökningsdag 2019-03-17

Tillbaka till lediga jobb