Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 450 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset samt S:t Eriks ögonsjukhus. Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet.
Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning

Avdelningen för psykologi inrymmer 14 forskargrupper som forskar på prekliniska och kliniska frågeställningar inom psykologi. Vi söker nu en forskare inom forskningsområdet psykologi med inriktning hbtq-hälsa och livsvillkor. Forskningen syftar till att öka kunskaperna kring vilka faktorer och mekanismer på samhälls-, grupp- och individnivå som påverkar hälsan hos hbtq-personer samt hur åtgärder för att förbättra hälsan hos dessa individer bör utformas.

Arbetsuppgifter

Arbetet består i huvudsak av egen forskning samt forskningshandledning inom området för anställningen. I uppdraget igår viss undervisning på grund- eller avancerad nivå. Den anställde förväntas samarbeta med forskare inom Karolinska Institutet och vid andra svenska och internationella universitet. Den anställde förväntas driva egna studier för att förstå faktorer som påverkar hälsa och välmående hos hbtq-personer. Arbetsuppgifterna kommer i hög grad koncentreras kring genomförande av datainsamlingar, dataanalys, författande och publicering av vetenskapliga artiklar i väletablerade internationella tidskrifter och i att själv söka finansiering för egen forskning.

Kvalifikationer

Den sökande ska vara en internationellt välmeriterad forskare inom hbtq-hälsoområdet. Ytterligare krav för tjänsten är omfattande erfarenhet av internationellt forskningssamarbete, liksom innehav av psykologlegitimation. Den sökande förväntas framgångsrikt ha ansökt om och erhållit större forskningsanslag från externa finansiärer både nationellt och internationellt. Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning och forskningsledning inom området för anställningen. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten är det särskilt meriterande med internationell publicering av stor omfattning och hög kvalitet inom området för anställningen. För tjänsten krävs även väl dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Erfarenhet av forskarhandledning visad genom aktivt huvudhandledarskap är meriterande, liksom erfarenhet av ledande uppdrag i internationella forskningsorganisationer inom HBTQ-hälsoområdet. Dessutom är undervisning i hälsopsykologiska frågeställningar på avancerad- och grundutbildningsnivå meriterande, samt erfarenhet av egen kursutveckling. Erfarenhet av utredningsarbete eller deltagande i kunskapssammanställningar är likaså meriterande för tjänsten.

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1225/2019
Kontakt
  • Julia Martinez Palm, Personaladministratör, 08-524 832 40, julia.martinez.palm@ki.se
  • Mats Lekander, Professor, Mats.Lekander@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37, arsalan.amir@ki.se
Publicerat 2019-02-27
Sista ansökningsdag 2019-03-20

Tillbaka till lediga jobb