Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap, Falk

Institutionen för neurovetenskap utgörs av ett antal forskningsgrupper som studerar olika aspekter av nervsystemets funktion, både under normala förhållanden och vid olika sjukdomstillstånd. Forskningsprojekten omfattar ett brett spektrum av studier på molekylära och cellulära nivåer, nätverk av nervceller, samt organisationen av nervsystemet som helhet. Institutionen har en icke hierarkisk organisation med 40 forskare varav 24 professorer och 65 doktorander.

Undervisning är en grundläggande aktivitet vid institutionen, såväl på grundutbildningen som på forskarutbildningen. Varje år disputerar cirka 15 doktorander vid institutionen och många av studenterna har utvecklat framstående karriärer såväl inom den akademiska- som den privata sektorn. Institutionen ansvarar även för grundutbildning i neurovetenskap, anatomi och histologi i ett antal av programmen vid Karolinska Institutet. För mer information, besök gärna vår hemsida; www.ki.se/neuro/start

Huvudmålet med forskningen i Anna Falks forskargrupp är att använda stamceller som modell för att i kultur studera sjukdomar som främst påverkar hjärnan. Detta gör vi genom att reprogrammera somatiska celler från patienter till inducerade pluripotenta stam (iPS) celler som vi differentierar vidare till neurala celltyper för jämförelsestudier mellan patient celler och friska celler. För att få tillförlitliga resultat vid dessa studier måste reprogrammeringen, iPS cellerna och de neurala cellerna vara helt jämförbara och standardiserade och vi arbetar med att ta fram nya, effektivare och kliniskt relevanta metoder för att ta fram ”perfekta” iPS celler. Vidare undersöker vi om dessa ”perfekta” iPS celler kan fungera som källa för cell terapier och regenerativ medicin.

Avdelning
Karolinska Institutets human cellfacilitet, iPS Core (www.ipscore.se) är en facilitet grundad 2013 av docent Anna Falk. Faciliteten fokuserar på odling av humana celler, med störst vikt på inducerade pluripotenta stamceller s.k. iPS celler samt neuronala stamceller. Syftet är att ta fram och odla standardiserade celler för preklinisk medicinsk forskning samt att erbjuda odlingsråd och service till forskare.

Arbetsuppgifter
Mycket av arbetet kommer att vara avancerad cellodling, med speciell inriktning mot humana pluripotenta stamceller (främst iPS celler) och neuronala stamceller. Arbetet kommer att inkludera hela reprogrammeringsproceduren från derivering av differentierade celler (ex. fibroblastceller från hudbiopsier) till reprogrammering, expandering, karakterisering och nedfrysning av etablerade cellkulturer. Praktiskt undervisa forskare i cellodling. Ta aktiv del av vidareutvecklingen och standardiseringen av nya och befintliga processer. Upprätthålla en hög standard på både celler, service och dokumentation.

Exempel på specifika arbetsmoment:
Odling och kryo-preservering av human iPS- och i fåtal fall ES-celler
Etablering av humana fibroblastceller från hudbiopsier
Reprogrammering av humana fibroblastceller
Karakterisering av iPS celler med användning av bl.a. immunocytokemi, flödescytometri och kvantitativ RT-PCR.
Differentiering av stamceller till bl.a. neuronanala stamceller
Preparation av DNA och RNA
Beställning och inventering av media, reagens och plast
Dokumentation
Aliquotering av tillväxtfaktorer och media
Beredning av media
Praktisk undervisning av forskare i hur man odlar del etablerade cellerna
Ordna med celltransporter till kunder samt MTA-dokument.
GMP-produktion av celler kan förekomma del av tiden.

Kvalifikationer

Den sökande ska ha utbildning inom biologi eller motsvarande.

Dokumenterad erfarenhet av stamcellsodling med eller utan feeder-celler och nedfrysning av humana ES-celler eller iPS-celler är ett krav.

Grundläggande erfarenhet av molekylärbiologi, immunfärgning, mikroskopi och flödescytometri är meriterande. Vi har stora krav på flexibilitet och noggrannhet eftersom stamcellerna är mycket känsliga.

Mycket av arbetet är avancerat och tidskrävande cellodling med mycket rutin och det finns inte utrymme för egna forskningsprojekt.

God förmåga att samarbeta i grupp och att ta till dig nya metoder är ett krav liksom goda kunskaper i engelska (i både tal och skrift) eftersom arbetet sker i en internationell arbetsmiljö.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-525/2019
Kontakt
  • Anna Falk, 08-524 877 91
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Anne Edgren, OFR/S, P, O, 08-524 87570
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
Publicerat 2019-01-29
Sista ansökningsdag 2019-02-19

Tillbaka till lediga jobb