Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Avdelningen
Avdelningen för neuropediatrik bedriver tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom många olika områden. Avdelning består av flera forskargrupper samt enheten för specialistsjuksköterskeutbildning barn och ungdom. Enheten bedriver utbildningar på avancerad nivå med inriktningar inom specialistsjuksköterskeutbildning barn och ungdom, yrkesspecifika fristående kurser, interprofessionella fristående kurser samt uppdragsutbildningar.

Arbetsuppgifter
Som biträdande lektor kommer dina arbetsuppgifter att bestå av kursledning, undervisning, handledning och examination inom sjuksköterskeprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Du förväntas driva pedagogisk utveckling av utbildning genom högkvalitativa kurser på avancerad nivå med fokus på interaktiv pedagogik. I arbetsuppgifterna ingår att medverka i institutionens pedagogiska arbete genom nämnder och utbildningsråd.

I biträdande lektorstjänsten ingår även att leda utveckling och expansion av pedagogiska uppdrag samt samarbeta med representanter för SLL för vidareutveckling av specialistsjuksköterskeuppdrag/utbildning.

Som biträdande lektor kommer du även bedriva kliniskt förankrad forskning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 6 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor. Anställningen är inriktad mot utbildning och forskning.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Vi söker dig som har en doktorsexamen inom forskningsområdet hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk- och vetenskaplig skicklighet. Meriterande är att den sökande har erfarenhet av undervisning, kursutveckling och kursplanearbete inom relevant område samt undervisning på distans och via webbaserade lärplattformar.

Det är även meriterande att vara aktiv forskare inom högspecialiserad barnsjukvård med både kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser.

Vi söker dig som har bra samarbets- och kommunikationsförmåga, är flexibel och målinriktad samt känner ett stort ansvarstagande.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor
Ur anvisningar till anställningsordning kapitel 3.3

”En biträdande lektor kan ansöka om att befordras till lektor. Ansökan ställs till Rekryteringsutskottet. För att befordras till lektor måste den sökande vid en bedömning av Rekryteringsutskottet uppfylla nedanstående kriterier. Den biträdande lektorn kan välja att söka befordran till lektor utifrån två olika befordring spår: befordran till lektor med inriktning mot forskning eller befordran till lektor med inriktning mot utbildning och forskning:

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot utbildning och forskning
Bedömningskrav

 1. Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot utbildning och forskning”
 2. Högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller motsvarande kompetens enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
 3. Självständigt ansvarat för planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, i betydande omfattning och under minst 3 år och med dokumenterad hög kvalitet.
 4. Pedagogiska ledningsuppdrag som kursansvarig på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 5. Omfattande pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer och för olika grupper på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 6. Genomfört pedagogiskt utvecklingsarbete som resulterat i förbättrad utbildning och som har presenterats nationellt eller internationellt.
 7. Tydlig plan för sin egen pedagogiska verksamhet (inklusive pedagogisktutvecklingsarbete) som är av hög kvalitet och med stor framtidspotential.

Om den sökande bedöms uppfylla alla ovanstående kriterier beroende på spår ska den sökande bedömas av två ämnessakkunniga och uppfylla de generella behörighetskrav som gäller vid anställning av universitetslektor vid Karolinska Institutet.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-453/2019
Kontakt
 • Björn Nordlund, bjorn.nordlund@ki.se
Facklig företrädare
 • John Inge Johnsen , SACO, john.inge.johnsen@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
Publicerat 2019-02-08
Sista ansökningsdag 2019-03-01

Tillbaka till lediga jobb