Karolinska Institutet

Vill Du vara med och utveckla SMILE ? Vi söker en Manager för core facilitet SMILE (Stockholm Medical Image Laboratory & Education)

Avdelning
Karolinska Institutets (KIs) institution CLINTEC (klinisk vetenskap, intervention och teknik) utgör basen för gränssnittet mot den akademiska sjukvården. KI bedriver här patientnära utbildning, forskning och forskarutbildning integrerat med Karolinska Universitetssjukhuset Huddinges högspecialiserade vård och medicinska diagnostik, bl.a. inom bildområdet. SMILE verkar virtuellt men har administrativ hemvist vid enheten för funktion och teknologi som är en av CLINTECs 14 enheter. Här fokuseras aktivitet mot funktionell och morfologisk bild-diagnostik samt medicinsk teknologi och enhetens chef är också ansvarig för SMILE som dess vetenskapliga ledare och ordförande i en mångprofessionell styrgrupp från flera fakulteter. CIMED (Centrum för Innovativ Medicin), Campus Flemingsberg bidrar initialt med finansiering av core faciliteten.

Huvudkontoret för SMILE etableras ”som spindeln i nätet” centralt i Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, vid funktionsområde medicinsk strålningsfysik och nuklearmedicin. Genom fysisk direktaccess underlättas multidisciplinär och translationell forskning och utbildning mellan KIs bild- och funktionsintresserade enheter, Kungliga tekniska högskolans (KTH) Life Science plattform och Jonassons centrum för medicinsk avbildning samt mellan sjukvårdens bild och funktionsdiagnostiska verksamhet, övriga funktioner och patientområden.

Arbetsuppgifter
Du deltar i uppbyggnaden av den nya core faciliteten SMILE med målet att efter tre år ha etablerat en självförsörjande facilitet som attraherar interna och externa forskare. Tillsammans med vetenskaplig director och på uppdrag av styrgruppen leder du facilitetens operativa arbete och dess administration inklusive arbetsledning, mötesplanering, närvaro och dokumentation i samband med dessa samt rapportering till anslagsgivare. Vidare ansvarar du för upplägg, innehåll och underhåll av hemsidan, beställningar, fakturering och fakturahantering för SMILE och för KI-enheten funktion och teknologi.

Det operativa arbetet inkluderar även analys av utbildningsbehov, utvärdering av resultat och uppföljning av budgetutfall, planering och samordning av intressenter, kvalitetssäkring, marknadsföring, information och rådgivning. Du är också kontaktperson för interna och externa intressenter och företag och samverkar med övriga core faciliteter inom KI och andra universitet, regionalt, nationellt och internationellt. Studie- och informationsmaterial kan behöva sammanställas och policies dokumenteras. Ett administrativt system för core faciliteter inom KI är under upphandling. IT-arbete avseende bildåtkomst, pseudonymisering och datahantering/statistisk analys kommer att ingå efter kompetens och intresse.

Kvalifikationer
Du ska ha en universitetsutbildning och vara disputerad forskare eller ha motsvarande kompetens. Du behöver vara väl införstådd med akademiskt vetenskapligt och etiskt förhållningssätt, administrering av forskargrupper och kursverksamhet, ansökningsförfarande och ekonomisk såväl som vetenskaplig uppföljning enligt svenska regelverket. Dokumenterad administrativ skicklighet inkluderande personaladministration, fakturahantering m.m. samt förmåga att entusiasmera och sprida budskap och information är avgörande liksom hög social kompetens och ett empatiskt förhållningssätt. Arbetet förutsätter självständighet, egna initiativ och tydlighet men också förmåga att i samverkan skapa och dokumentera struktur. Undervisning, dokumentation och kommunikation skall kunna ske på både svenska och engelska.

Stor vikt läggs vid erfarenhet av hantering av medicinska bilder och bildbehandling samt analytisk förmåga och datorkunskap med anknytning till artificiell intelligens är meriterande. Vid bedömningen av kandidater lägger vi även stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-860/2019
Kontakt
  • Birgitta Janerot Sjöberg, Prof. Öl, birgitta.janerot@ki.se, 070 5093397
Facklig företrädare
  • Emilie Hultin, SACO, 08-52483286, emilie.hultin@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Monika Armuand, ST, Monika.Armuand@ki.se 0760-50 23 42
Publicerat 2019-02-12
Sista ansökningsdag 2019-03-15

Tillbaka till lediga jobb