- Inriktning mot utbildning och forskning

Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset

Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset (KI SÖS) bedriver grundutbildning och forskarutbildning samt internationellt erkänd forskning med fokus på vanligt förekommande sjukdomar och skador. Målsättningen med all verksamhet är att förbättra människors hälsa. Institutionen har cirka 50 anställda, 80 doktorander, 140 anknutna och en omsättning på cirka 70 mkr.

Avdelning

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är en del av Södersjukhuset (verksamhetsområde pediatrik) och ett av Sveriges största barnsjukhus. Verksamheten innefattar specialiserad vård till barn och unga och har ca 600 anställda. Akutmottagningen är en av landets största med ca 30 000 besök per år och den i Sverige enskilt största förlossningsenheten vid Södersjukhuset genererar ca 1000 vårdtillfällen vid Sachsskas neonatalsektion. Forskningsaktiviteten kopplad till Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är hög. Forskarna vid kliniken är organiserade i olika forskargrupper men också i fem större forskarnätverk (lung/allergi, diabetes, gastro, kardiologi/neurologi/neonatologi samt global hälsa) där anknutna forskare träffas regelbundet.

Arbetsuppgifter

Anställningen är inriktad mot utbildning och forskning. Anställningen innebär att ansvara och vara examinator för kurser eller moment inom sjuksköterske- och specialistsköterskeprogrammen samt fristående kurser. Vidare förväntas den sökande att aktivt delta i undervisningen samt handleda på magister-, master- och doktorandnivå.

Sökanden ska leda forskningen inom vårdvetenskap på KI SÖS samt bedriva egen forskning på internationell nivå inom folksjukdomar. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Anställningen är kombinerad med befattning som specialistsjuksköterska inom barn- och ungdomssjukvård vid verksamhetsområde Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset. Anställningen innebär 30% kliniskt arbete och 70% forskning/utbildning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet). Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Den sökande ska ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistsjuksköterska inom barn- och ungdomssjukvård vid verksamhetsområde Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset varför sökanden ska ha lämplig specialistsjuksköterskeutbildning för arbete vid detta verksamhetsområde samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Bedömningsgrunder

Anställningen är inriktad mot utbildning och forskning. Vid bedömningen kommer vi att lägga särskild vikt vid pedagogisk skicklighet och viktning av meriter kommer att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), klinisk skicklighet (1), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-383/2019
Kontakt
  • Per Tornvall, Prefekt , 08-524 875 04
Facklig företrädare
  • Eva Hjertquist Duräng, OFR, 08-524 875 51, eva.hjertquist.durang@ki.se
  • Md. Shahidul Islam, SACO, 070-259 34 46, shahidul.islam@ki.se
Publicerat 2019-04-24
Sista ansökningsdag 2019-05-08

Tillbaka till lediga jobb