Karolinska Institutet, Institutionen för LIME

Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME) focuses on some of the key areas important to fulfilling the motto of Karolinska Institutet to improve human health´. At LIME, research, development and education is conducted in the following areas: medical and healthcare education, informatics, management, ethics, and suicide prevention. LIME has about 150 employees and is located at Solna Campus. ki.se/lime

Vi söker en postdoktor till en 2-års heltidstjänst med fokus på användningen av evidensbaserade metoder inom Socialtjänsten. Särskilt fokus ligger på anpassning och följsamhet vid användning av evidensbaserade metoder.

Om forskargruppen
Forskargruppen Intervention processes and outcomes (PROCOME) studerar processer och utfall av förbättringsprojekt inom hälso- och sjukvård. Forskningen syftar till att öka kunskapen om vilka effekter olika typer av förbättringsarbete har och vilken betydelse olika implementeringskomponenter har för ett förbättringsprojekts resultat.

Om projektet och arbetsuppgifterna
Arbetet kommer att ske inom ramen för ett FORTE-finansierat forskningsprojekt "Hur gör evidens nytta för brukare? Balans mellan följsamhet och anpassningar?". Utgångspunkten är förväntningarna som finns på Socialtjänsten för att tillhandahålla tjänster baserade på vetenskaplig kunskap, men som har visat sig vara svårt i praktiken. Evidensbaserade metoder passar sällan i en specifik kontext och anpassas därför ofta vilket kan vara problematiskt ur ett effektivitetsperspektiv. Detta introducerar följsamhets- och anpassningsdilemmat, d.v.s. i vilken utsträckning en metod ska följa den ursprungliga modellen och i vilken utsträckning ändamålsenliga anpassningar som svar på begränsningar och möjligheter i den lokala kontexten är acceptabla. Detta forskningsprojekt undersöker hur anpassnings- och följsamhetsdilemmat hanteras i Socialtjänsten och hur ett strukturerat beslutsstöd kan påverka hanteringen av dilemma. Projektet är ett samarbete med tre regionala centrum: FoU nu, FoU Nordväst och Äldrecentrum. Projektets metodik bygger på medskapande mellan akademiska forskare, praktikbaserade forskare (från FoU-enheter) och professionella. Designen är en longitudinell interventionsstudie med fokus på användbarhet av interventionen, d.v.s. beslutsstöd.

Du kommer som postdoktor att vara involverad i alla delar av projektet. Arbetsuppgifterna omfattar design och planering samt genomförande av en interventionsstudie i samverkan med forskargruppen, FoU-enheter och de samordnade socialtjänstorganisationerna, skriva en etik ansökan, samla in data (främst genom individ- och gruppintervjuer och enkäter) och genomföra kvalitativa och kvantitativa analyser. Arbetsuppgifter innefattar även att genomföra en litteraturöversikt, skriva vetenskapliga artiklar och presentera resultaten på vetenskapliga konferenser, och kan även inkludera hjälp for organisationer att tolka och implementera resultaten. Slutligen innehåller arbetsuppgifter även administrativa uppgifter relaterade till forskningsprocessen, inklusive etablering av rutiner relaterade till forskningsdokumentation.

Kvalifikationer
Behörig att antas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Vi söker dig med god kunskap om användning av evidensbaserade metoder.

För den aktuella tjänsten krävs:

 • Doktorsexamen inom projektets relevanta områden såsom hälso- och sjukvårdsforskning, beteendevetenskap, socialt arbete eller management.
 • Stort intresse för forskningsområdet (användning av vetenskaplig kunskap).
 • Erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera interventioner.
 • Erfarenhet att samla in data genom enkäter, intervjuer, dokument.
 • Erfarenhet inom både kvalitativ och kvantitativ dataanalys.
 • Kunskaper i att genomföra en litteraturöversikt.
 • Erfarenhet av att skriva och publicera vetenskapliga artiklar och presentera resultat vid vetenskapliga konferenser.
 • Mycket goda engelska färdigheter både muntligt och skriftligt.

Det är meriterande om du har:

 • Erfarenhet av forskning och/eller praktiskt arbete inom socialtjänst.
 • Erfarenhet av att arbeta med eller utvärdera evidensbaserade metoder.
 • Erfarenhet av att genomföra utbildningar (t.ex. workshops) med Socialtjänstens personal.
 • Erfarenhet av leda interventionsprojekt.
 • Erfarenhet av att genomföra processutvärderingar.
 • Erfarenhet av administrativa uppgifter relaterade till forskningsprocessen, inklusive etablering av rutiner relaterade till forskningsdokumentation.
 • Erfarenhet av att arbeta självständigt med forskningsuppgifter.
 • Bra samarbets- och kommunikationsförmåga.
 • Bra svenska färdigheter både muntligt och skriftligt.

Vi lägger även särskilt stor vikt vid din sociala kompetens, samarbetsförmåga och servicevilja.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 2. En komplett publikationslista
 3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-7357/2018
Kontakt
 • Henna Hasson, projektledare, +46 725259751, henna.hasson@ki.se
 • Ulrica von Thiele Schwartz, forskargruppsledare, +46 70 755 31 91, ulrica.schwarz@ki.se
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, +46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Marcus Ivan Stjernström, OFR, +46 8-524 866 63, marcus.ivan.stjernstrom@ki.se
Publicerat 2018-12-19
Sista ansökningsdag 2019-01-16

Tillbaka till lediga jobb