Karolinska Institutet, NVS

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Vi rekryterar en doktorand till utbildning på forskarnivå. För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet (KI), se:
http://ki.se/doktorand/om-utbildning-pa-forskarnivå.

Forskargrupp
Som en del av sektionen för Neurogeriatrik bedriver forskargruppen, som leds av Professor Caroline Graff, translationella genetiska och kliniska studier av ärftliga demenssjukdomar. Gruppen som består av ca 11 personer (doktorander, läkare, postdocs, lab manager och forskningskoordinator) har omfattande samarbeten med vår kliniska verksamhet vid Mottagningen för Ärftliga Demenssjukdomar, Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset-Solna, samt medverkar i nationella och internationella forskningskonsortier. I samarbete med KTH, leder vi bland annat en stor studie för att öka förståelsen för frontallobsdemens (FTD) inom Swedish FTD Initiative.
Vi söker nu en doktorand (80%) med administrativt ansvar (20%) för underhåll och vidareutveckling av vår forskningsdatabas. Den totala omfattningen är 100% under 5 år. Vi arbetar i nya fräscha lokaler högst upp i Bioclinicum på Campus Solna. Delar av tiden kommer du att arbeta i Neo på Campus Flemingsberg.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att driva ett 5 årigt doktorandprojekt med titeln ”Multivariable subtyping of Frontotemporal dementia”. Projektet omfattar multivariat analys av proteomik data och digitala MRI data med syfte att finna samband mellan proteinprofiler och strukturella variationer hos personer med risk för, och personer som utvecklat, frontallobsdemens. Du kommer även använda moderna machine learning metoder för att analysera den ovan nämnda data. 
20% av arbetet kommer att omfatta överföring och kvalitetskontroll av provsamlingsdata, analysresultat och kliniska data från en befintlig databas till en nyetablerad databas. Vidare kommer du att vara gruppens ”single point of contact” gentemot databasleverantören och KIs IT-avdelning som ansvarar för servern. Du kommer att vara projekt manager för vidareutveckling och underhåll av databasen och ansvara för utbildning inom gruppen. Arbetet innebär samverkan med vår mottagning, samarbetsparter och biobanker för t.ex. hantering av dataöverföringsavtal.

Behörighet till utbildning på forskarnivå
För att gå vidare i urvalsprocessen till en doktorandplats vid Karolinska Institutet måste den sökande uppfylla följande behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har

den som antingen har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad

nivå (masternivå), eller

 1. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
För att uppnå kraven på särskild behörighet krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6.

Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska. För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS eller genom gymnasiala meriter. För information om hur engelskkunskaper kan verifieras, se länken nedan.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva 

Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker dig som har en Master i Biomedicin, eller motsvarande, med dokumenterad utbildning i neurovetenskap, neurogenetik och statistik. Du ska ha kunskap och erfarenhet av R, att jobba med FileMaker Pro och BC Platform eller motsvarande forskningsdatabas med kliniska hälsodata och provsamlingsdata. Du ska även ha kunskap om GDPR och hur det påverkar våra databaser. Erfarenhet av att ha arbetat med forskningsprojekt rörande demens och neurodegenerativa sjukdomar är meriterande. Du ska vara nyfiken på att lära dig nya tekniker som machine learning och tillämpa statistiska modeller. Vidare förutsätter arbetet att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Som administrativt ansvarig för databasen måste du ha en mycket god ledarförmåga och brinna för att stödja dina medarbetare i underhållet och utvecklingen av databasen.
Vidare ser vi att du är serviceinriktad både i kontakter utanför gruppen och inom gruppen och besitter hög social kompetens. Du har också ett intresse för att driva kvalitetsförbättringar av provhantering och databasregistrering. I ditt arbete är du strukturerad, noggrann och ansvarskännande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor
Den som blir utvald för att antas till utbildning på forskarnivå kommer att anställas som doktorand 80% och 20% administrativ tjänstgöring som ansvarig för databasens underhåll, kvalitetskontroll och utveckling.

Ansökningsförfarande
Ansökan och kompletteringar ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Ansökan ska bestå av följande handlingar, på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Dokument för bedömning av behörighet*: Kopia av examensbevis och betygshandlingar
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer
 • Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 (om ej examen från ett nordiskt lärosäte)
 • Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper

*Se http://ki.se/doktorand/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva för information om krav som ställs på dokumentation vid behörighetsbedömning.

Om motsvarande kunskaper åberopas (se punkt 3 vid grundläggande behörighet ovan) ska särskild blankett fyllas i och skickas in tillsammans med ansökan. Information om denna process samt blankett finns här: http://ki.se/doktorand/bedomning-av-motsvarande-kunskaper-for-grundlaggande-behorighet-till-utbildning-pa

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid KI:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet

- Analytisk skicklighet

- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse vid urvalet

Urvalsprocessen inkluderar flera steg. De mest lämpliga sökanden kommer att gå vidare till nästa steg som inkluderar intervjuer och andra urvalsmetoder. Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-6880/2018
Kontakt
 • Caroline Graff, Professor, 073-383 93 99, caroline.graff@ki.se
 • Ulla Cronfalk-Hernlund, Administrativ chef, 08-524 868 18, ulla.cronfalk-hernlund@ki.se
 • Maria Staiger, Personalhandläggare, 08-524 837 79, maria.staiger@ki.se
Facklig företrädare
 • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, agneta.ohlen@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
Publicerat 2018-12-05
Sista ansökningsdag 2018-12-26

Tillbaka till lediga jobb