Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Avdelning
Målet med enhetens forskning är att identifiera och förebygga kemiska, fysikaliska, ergonomiska och psykosociala hälsorisker i arbetsmiljön. Vår verksamhet inkluderar forskning, utbildning och informationsspridning. Vi deltar i utbildning av läkare, företagshälsovårdens olika personalkategorier och specialistläkare i arbets- och miljömedicin. Enheten är nära knuten till Centrum för Arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting. Arbetsmedicinska enheten har tre forskargrupper: Arbetsmedicinsk epidemiologi och kemisk exponeringsbedömning – OCEAN, Arbetsliv, ergonomi, psykosociala faktorer och hälsa – WEPH samt Arbete och stress, fysiologiska reaktioner – WASP

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är projektkoordinering och förberedelse av arrangemang kopplade till EUs forskningsprogram Horizon 2020 och Horizon Europe med ett fokus på arbetslivsforskning

I arbetsuppgifterna ingår att

  • Arrangera workshops, seminarier och nätverksträffar i Sverige och utomlands
  • Utforma och distribuera Nyhetsbrev
  • Regelbundet apportera till styrgrupp och finansiärer

Kvalifikationer
Sökande ska ha avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens inom arbetslivsområdet. God kännedom om aktörer på europeisk nivå inom arbetslivsforsksning, liksom tidigare erfarenhet av projektledning, koordinering är ett krav. Tidigare internationell arbetslivserfarenhet av multilaterala internationella organisationer som EU, ILO, OECD eller liknande är meriterande. Det läggs också stor vikt vid att den sökande ska ha hög social kompetens och förmåga att nätverka över landsgränser samt ha förmågan att kommunicera effektivt på svenska och engelska.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningen är tidsbegränsad i två år, med en sysselsättningsgrad på 20%. 


Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Januari 2019
Löneform Månadslön
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-6797/2018
Kontakt
  • Maria Albin, professor, maria.albin@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 070-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
  • Anne Boström, SEKO , 08-524 875 79, anne.bostrom@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR , 08-524 874 19, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2018-12-05
Sista ansökningsdag 2018-12-18

Tillbaka till lediga jobb