Karolinska Institutet,

Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, sjukgymnastprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet.

Vi rekryterar en doktorand till utbildning på forskarnivå. För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet (KI), se:
http://ki.se/doktorand/om-utbildning-pa-forskarnivå.

Forskargrupp
Forskargruppen inom Kolorektal kirurgi söker en doktorand för ett projekt som studerar effekterna av rektalcancerbehandling på funktionella utfall hos patienter med rektalcancer. Forskargruppen består av främst kolorektalkirurger i samarbete med epidemiologer, statistiker, onkologer, patologer och prekliniska forskare, vilket innebär att doktoranden kommer befinna sig i en kreativ, stimulerande translationell forskningsmiljö.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Doktorandplatsen innefattar arbete kopplat till lärandemål som inkluderar hantering av nationell registerdata, analys av observationella data m.h.a avancerade statistika metoder och en klinisk prövning. Syftet med doktorandprojektet är att undersöka olika aspekter av funktionella biverkningar av rektalcancerbehandling som ofta innebär en strålbehandling.

Behörighet till utbildning på forskarnivå
För att gå vidare i urvalsprocessen till en doktorandplats vid Karolinska Institutet måste den sökande uppfylla följande behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har

den som antingen har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad

nivå (masternivå), eller

 1. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
För att uppnå kraven på särskild behörighet krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6.

Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska. För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS eller genom gymnasiala meriter. För information om hur engelskkunskaper kan verifieras, se länken nedan.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva 

Färdigheter och personliga egenskaper
Den sökande bör ha god förmåga att uttrycka sig i både svenska och engelska i tal och skrift. Höga förväntningar gäller också förmågan att arbeta självständigt, problemlösningsorienterat och analytiskt. Meriterande är tidigare utbildning/erfarenheter av epidemiologi och statistik. Läkarexamen är ett krav, liksom tidigare erfarenhet av journalgenomgång och registerforskning. Vi söker en person med stort forskningsintresse för kolorektalkirurgi och som är kliniskt intresserad av denna patientgrupp.

Villkor
Den som blir utvald för att antas till utbildning på forskarnivå kommer att anställas som doktorand. [Behåll denna skrivning eller formulera en egen]

Ansökningsförfarande
Ansökan och kompletteringar ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Ansökan ska bestå av följande handlingar, på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Dokument för bedömning av behörighet*: Kopia av examensbevis och betygshandlingar
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer
 • Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 (om ej examen från ett nordiskt lärosäte)
 • Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper

*Se http://ki.se/doktorand/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva för information om krav som ställs på dokumentation vid behörighetsbedömning.

Om motsvarande kunskaper åberopas (se punkt 3 vid grundläggande behörighet ovan) ska särskild blankett fyllas i och skickas in tillsammans med ansökan. Information om denna process samt blankett finns här: http://ki.se/doktorand/bedomning-av-motsvarande-kunskaper-for-grundlaggande-behorighet-till-utbildning-pa

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid KI:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet

- Analytisk skicklighet

- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse vid urvalet

Urvalsprocessen inkluderar flera steg. De mest lämpliga sökanden kommer att gå vidare till nästa steg som inkluderar intervjuer och andra urvalsmetoder. Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-6791/2018
Kontakt
 • Christian Buchli, PhD, Överläkare , 070 025 62 51
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
 • Elisabeth Noren-Krog, OFR, 08- 517 70478
Publicerat 2018-11-30
Sista ansökningsdag 2018-12-16

Tillbaka till lediga jobb