Karolinska Institutet

Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME) focuses on some of the key areas important to fulfilling the motto of Karolinska Institutet to improve human health´. At LIME, research, development and education is conducted in the following areas: medical and healthcare education, informatics, management, ethics, and suicide prevention. LIME has about 150 employees and is located at Solna Campus. ki.se/lime

Om forskargruppen/enheten
Innovativ vård består av ett tjugotal medarbetare som bedriver tvärvetenskaplig forskning inom vårdvetenskap. Vi studerar patienter och anhörigas erfarenheter av cancer, hiv och andra potentiellt livshotande och ofta långvariga sjukdomstillstånd, längs hela sjukdomsförloppet - från risk via diagnos och behandling till palliativ vård och vård i livets slutskede. Stor vikt läggs vid att implementera forskningsresultaten. Detta görs genom att koppla samman forskning, utbildning och praxis, samt genom tvärvetenskapliga samarbeten. Vi arbetar tillsammans med nationellt och internationellt välrenommerade forskare, ofta interdisciplinärt med biovetenskap, samhällsvetenskap, konst och design. För att bättre kunna stödja implementering av forskning i praxis forskar vi också kring organisatorisk förståelse, kunskapsutveckling och förändringsarbete.

Arbetsuppgifter
Vi söker en forskningssamordnare/projektsamordnare med intresse för vård i livets slutskede och workforce research. Forskningssamordnaren kommer att ansvara för projektet the Community Outreach Survey, en enkätundersökning om hur specialiserad palliativ vård når ut till allmänheten. Detta innefattar att översätta och pilottesta en svensk version av enkäten, distribuera enkäten till utvalda specialiserade palliativa enheter samt hantera och analysera enkätdata i sammarbete med forskare i Belgien, England och Skottland. Utöver detta kommer forskningssamordnaren arbeta med diverse forskningsuppdrag samt arbeta som lärare inom kursen Ledarskap, pedagogik och samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning som ges för sjuksköterskeprogrammet på KI.

Kvalifikationer
Kandidaten skall:

- vara disputerad

- vara legitimerad sjuksköterska med minst 3 års klinisk erfarenhet

- vara insatt i både kvalitativ och kvantitativ metod

- vara insatt i vetenskapliga metoder för enkätundersökningar

- ha utmärkt förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska.

Följande kompetenser och erfarenheter samt personliga egenskaper är önskvärda:

- Erfarenhet av att arbeta med forskning inom området vård i livets slutskede

- Erfarenhet från att arbeta med både  klassisk och modern testteori samt strukturell ekvationsmodellering

- Utmärkt social och kommunikativ kompetens

- Kunna arbeta oberoende men också effektivt i ett team

 

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 190101
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-6600/2018
Kontakt
  • Carol Tishelman, Professor, +46 (0)70 516 3744 , carol.tishelman@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75, biborka.bveress@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Marcus Stjernström, OFR, 08-524 866 63, marcus.stjernstrom@ki.se
Publicerat 2018-11-23
Sista ansökningsdag 2018-12-14

Tillbaka till lediga jobb