Karolinska Institutet

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelning
Vid Sektionen för neurogeriatrik bedrivs translationell forskning främst rörande Alzheimers sjukdom med syfte att öka förståelsen av bakomliggande patofysiologiska mekanismer och att utveckla tidiga biomarkörer samt nya behandlingsstrategier. Forskningen sträcker sig från experimentella molekylärbiologiska och immunhistokemiska studier i humana stamceller, postmortal hjärnvävnad och transgena djurmodeller för Alzheimers sjukdom till beteendeanalyser samt kliniska studier på patientprover och imaging-studier.
Arbetsuppgifter
Vi söker en forskare med en bred och djup kunskap om inflammation i hjärnan, speciellt om inflammationens avslutning/resolution och hur dess signalering sker och påverkas vid patologiska tillstånd, liksom de konsekvenser som detta medför. Biosyntes och signalering med pro-resolverande molekyler, inklusive hypoteser om signaler som inducerar dessa uppströms, ska utgöra kända ämnesområden. Detta kräver också en förståelse av neuroinflammatoriska och neurotrofiska aktiviteter, inklusive förändringar i metabolism av neurotrofiner samt neurotrofin-receptor profil och hur denna förändras vid patologi. Dessutom efterfrågas kunskaper om polarisering av immunsvaret, hur detta analyseras med hjälp av fenotypmarkörer och hur dessa uttrycks i humanhjärnan. Sökanden förväntas således ha en solid bakgrund i neurobiologi med cellbiologiska och biokemiska metoder inom neuroinflammationsforskning med mycket goda kunskaper i cellodling av nervceller och glia, liksom hantering och analyser av kliniska prover. Erfarenhet av metodutveckling är av stort värde, liksom erfarenhet av metoder som flödescytometri, konfokalmikroskopi, elektrofores och immunkemi, liksom goda kunskaper i både univariat och multivariat (PCA, OPLS-DS, etc) statistik. Handledning av doktorander är en avsevärd del av arbetet, och den sökande bör därför ha erfarenhet av handledning både på grund- och avancerad nivå liksom på forskarnivå, såsom av handledning av doktorand från start till disputation, antingen som bihandledare eller huvudhandledare. Vi söker en person som är resultatinriktad och har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga samt med erfarenhet av nationella och internationella samarbeten. Insamling av vävnad är en del av arbetet varför erfarenhet av arbete med biobanker är värdefullt. Arbetet innebär även att söka externa forskningsanslag från såväl svenska som utländska anslagsgivare. Dessutom ingår en del administrativt arbete och olika undervisningsuppdrag, förutom vetenskapligt skrivande.
Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent. Därutöver kan visad pedagogisk skicklighet eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens arbetsuppgifter ställas som krav för behörighet.
Personen vi söker bör ha långvarig erfarenhet inom Alzheimer-forskning speciellt inom neuroinflammation, med goda vetenskapliga publikationer inom området. Då vi verkar i ett internationellt laboratorium förväntas du ha goda kunskaper i såväl engelska som svenska i tal och skrift. God kunskap i svenska språket är nödvändigt genom att delar av studierna innebär samarbete med klinisk personal som kan ha bristande kunskap i engelska språket, och även patientkontakter. Personen ska kunna arbeta i team och bör således god samarbetsförmåga och god förmåga att kommunicera med olika parter.

Bedömningsgrunder

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-6565/2018
Kontakt
  • Marianne Schultzberg, Professor, 08-585 83889, marianne.schultzberg@ki.se
  • Ulla Cronfalk-Hernlund, Administrativ chef, 08- 524 868 18, ulla.cronfalk-hernlund@ki.se
  • Maria Staiger, Personalhandläggare, 08- 524 837 79, maria.staiger@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, agneta.ohlen@ki.se
Publicerat 2018-11-22
Sista ansökningsdag 2018-12-13

Tillbaka till lediga jobb