Karolinska Institutet, Inst för medicin,Centrum för infektionsmedicin (CIM)

Centrum för infektionsmedicin (CIM)
Centrum för infektionsmedicin (CIM) är en forskningsenhet vid Karolinska Institutet som är lokaliserad på KI Campus Flemingsberg. CIM består av 14 forskargrupper som bedriver forskning med fokus på det humana immunsystemet i hälsa och sjukdom. Det är en internationell dynamisk forskningsmiljö med ett 80-tal verksamma personer, inklusive professor, forskare, postdoktorer, doktorander, biomedicinska analytiker och administratör.

Arbetsuppgifter
Aktuell tjänst är inriktad mot forskning. Sökanden skall driva forskning inklusive kliniska prövningar inom ett område som syftar till att åstadkomma förbättrade strategier, och i framtiden nya vacciner, mot flavivirus-orsakade infektioner. Sökande skall med avancerade immunologiska metoder utvärdera effekten av olika vacciner mot flavivirus, inklusive kombinationer av vacciner. En del av forskningen kommer att ske i P3 laboratorium. Sökande förväntas vidare författa nödvändiga myndighetsdokument och ansvara för kommunikation med berörda myndigheter (t ex etikprövningsnämnd, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten m fl). Sökande skall också ansvara för interaktioner med finansiärer, biotech/industri och andra för projektområdet viktiga samverkande parter. Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 6 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer
Sökande skall kunna uppvisa en stark forskningsbakgrund inom human immunologi, virologi och vaccinologi med särskilt fokus kring flavivirus-orsakade infektioner. Sökande skall också kunna uppvisa undervisningserfarenhet inom ämnesområdet. Sökanden skall kunna uppvisa erfarenhet av att driva kliniska prövningar, och kunna dokumentera nödvändig utbildning för detta (GCP utbildning/motsv). Sökande skall kunna styrka erfarenhet av experimentell verksamhet med avancerade/moderna immunologiska metoder. Sökande skall kunna arbeta inom P3 laboratorium, och kunna dokumentera nödvändig utbildning för detta (P3 utbildning/motsv). Sökande skall kunna författa nödvändiga myndighetsdokument och kunna ansvara för kommunikation, uppföljning, slutrapporter mm, till berörda myndigheter när så krävs (t ex etikprövningsnämnd, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten m fl). Sökande skall också kunna uppvisa erfarenhet av interaktioner med finansiärer, biotech/industri, och andra för projektområdet viktiga samverkande parter. Sökande skall vara flytande i Svenska språket i skrift och tal, då detta krävs för myndighetskontakter.

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor
Ur anvisningar till anställningsordning kapitel 3.3:
En biträdande lektor kan ansöka om att befordras till lektor. Ansökan ställs till Rekryteringsutskottet. För att befordras till lektor måste den sökande vid en bedömning av Rekryteringsutskottet uppfylla nedanstående kriterier. Den biträdande lektorn kan välja att söka befordran till lektor utifrån två olika befordring spår: befordran till lektor med inriktning mot forskning eller befordran till lektor med inriktning mot utbildning och forskning:

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot forskning
Bedömningskrav

 1. Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot forskning”.
 2. Anslag erhållna som huvudman i nationell eller internationell konkurrens som täcker egen lön i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor. Projektbidrag erhållna i nationell eller internationell konkurrens (så kallade excellensbidrag dvs. erhållet från t.ex. Vetenskapsrådet, European Research Council (ERC), Wallenberg stiftelsen (WAF), eller SSF (Framtidens ledare)) som täcker kostnaderna för löner, hyra, material och övriga projektrelaterade kostnader för forskningsverksamheten i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor.
 3. Förste- och/eller sisteförfattare av ett flertal vetenskapliga artiklar (peer-reviewed) i de främsta internationella vetenskapliga tidskrifterna under ett flertal år efter disputation, med tyngdpunkt på meriteringsperioden som biträdande lektor.
 4. Självständig forskningslinje som av oberoende experter och institutionsledning bedöms ha utmärkt framtida potential för den individuella forskaren och den aktuella institutionen.
 5. Dokumenterad god förmåga att leda en egen forskargrupp, inklusive personalansvar och handledning av doktorander och/eller postdoktorer, framgångsrika vetenskapliga resultat och ett gott arbetsklimat samt dokumenterad god samarbetsförmåga.
 6. Erfarenhet av uppdrag för det vetenskapliga samhället, såsom styrelseuppdrag, interna bedömningskommittéer, institutionsuppdrag, organisation av kurser och konferenser samt redaktörsuppdrag är meriterande.

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot utbildning och forskning
Bedömningskrav

 1. Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot utbildning och forskning”
 2. Högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller motsvarande kompetens enligt SUHFsrekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
 3. Självständigt ansvarat för planering, genomförande och utvärdering av undervisning ochexamination på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, i betydande omfattning och under minst 3 år och med dokumenterad hög kvalitet.
 4. Pedagogiska ledningsuppdrag som kursansvarig på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 5. Omfattande pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer och för olika grupper på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 6. Genomfört pedagogiskt utvecklingsarbete som resulterat i förbättrad utbildning och som har presenterats nationellt eller internationellt.
 7. Tydlig plan för sin egen pedagogiska verksamhet (inklusive pedagogisktutvecklingsarbete) som är av hög kvalitet och med stor framtidspotential.

Om den sökande bedöms uppfylla alla ovanstående kriterier beroende på spår ska den sökande bedömas av två ämnessakkunniga och uppfylla de generella behörighetskrav som gäller vid anställning av universitetslektor vid Karolinska Institutet. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-6387/2018
Kontakt
 • Hans-Gustaf Ljunggren, hans-gustaf.ljunggren@ki.se
Facklig företrädare
 • Mats Rudling, SACO, mats.rudling@ki.se
 • Yvonne Edlund OFR/ST , yvonne.edlund@ki.se
Publicerat 2018-11-19
Sista ansökningsdag 2018-12-10

Tillbaka till lediga jobb