- med inriktning mot forskning

Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi

Vid Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör cirka 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal, och för närvarande har vi cirka 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, fysioterapeutprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet.

Institution

Anställningen är placerad vid Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, avdelningen för Klinisk fysiologi, Karolinska Institutet, Solna. Anställningen ska vara förenad med specialistläkartjänst vid Klinisk fysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Ett övergripande mål för avdelningen för Klinisk fysiologi är att erbjuda hög kompetens och expertis genom att bedriva forskning och undervisning på en internationellt ledande nivå, samt att samverka med nationella och internationella forskargrupper.

Arbetsuppgifter

Anställningen är inriktad mot forskning. Vi söker en person som kan utveckla klinisk och basal forskning inom området på en internationellt ledande nivå, och som kan upprätthålla och utveckla aktiva forskningssamarbeten på såväl nationell-som internationell nivå. Innehavaren av anställningen ska bedriva egen högkvalitativ forskning inom centrala områden av Klinisk fysiologi. Denne ska även aktivt bidra genom undervisning och handledning i grund- och forskarutbildning inom området, samt genom samarbeten bidra till uppbyggnad av en bred kompetens inom hela området Klinisk fysiologi vid Karolinska Institutet.

Den sökande ska hålla en hög och internationellt erkänd forskningskompetens inom området Klinisk fysiologi. Detta omfattar tillämpningen och utvecklingen av metoder inom Klinisk fysiologi för karaktärisering och diagnostik av kardiovaskulära sjukdomar.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordningen för lärare vid Karolinska institutet).

Stor vikt läggs vid de personliga egenskaper som krävs för att fortsatt stärka ämnet Klinisk fysiologi vid Karolinska Institutet. Sökanden ska ha väldokumenterad pedagogisk erfarenhet, och även erfarenhet av att leda både forskning och utbildning.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare vid berörd sjukvårdsenhet och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i klinisk fysiologi eller annat närliggande område samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot forskning och vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (2).

Särskild meritering utgörs av högklassig klinisk fysiologisk forskning, speciellt inom kardiovaskulära imaging tekniker. Avdelningens pågående forskning har fokus på utveckling och tillämpning av imagingtekniker, för undersökning av kardiovaskulära systemet vid olika sjukdomstillstånd såsom hjärtinfarkt, stroke, klaffsjukdom, hjärtsvikt, diabetes med mera, där en noggrann kartläggning är av betydelse för patofysiologisk förståelse, terapi och förhindrande av sjukdomsprogress. Erfarenhet av forskning inom detta område är starkt meriterande.

Den anställda professorn ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

  • Karolinska Universitetssjukhusets meritförteckning för läkare
  • Bevis på specialistkompetens

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-6147/2018
Kontakt
  • Anders Franco-Cereceda, Prefekt, anders.franco-cereceda@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, 08- 517 70478
Publicerat 2019-02-05
Sista ansökningsdag 2019-03-19

Tillbaka till lediga jobb