- med inriktning utbildning och forskning

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelning

Sektionen för arbetsterapi har idag ca 40 lärare/forskare/adjungerade medarbetare och 20 doktorander samt ett stort internationellt kontaktnät. Vid sektionen bedrivs utbildning, forskning  och forskarutbildning med fokus på huvudområdet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. Forskningen och forskarutbildningen är nationellt och internationellt ledande inom området arbetsterapi. Utbildning bedrivs på grund- (arbetsterapeutprogrammet), avancerad- (magister i arbetsterapi) och forskarutbildningsnivå.  Därutöver ger sektionen fristående kurser och uppdragsutbildningar.

Arbetsuppgifter

Anställningen är inriktad mot utbildning och forskning. Vi söker en person med dokumenterat starkt engagemang och vetenskaplig kompetens inom huvudområdet, som kan leda den fortsatta akademiska utvecklingen av arbetsterapi och aktivitetsvetenskap både i utbildning och forskning. I arbetsuppgifterna ingår att företräda, utveckla och ansvara för forskningsområdet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap och forskningsanknytning av ämnet i utbildningen. Pedagogiskt utvecklingsarbete och administrativa uppgifter ingår också i anställningen. Som professor i arbetsterapi har du en internationellt ledande forskargrupp och medverkar till en kreativ och ambitiös lärar- och forskarmiljö. Vi söker dig som har bred kompetens och intresse att leda utbildning och forskning inom arbetsterapeutprogrammet och i huvudområdet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap och som har erfarenhet av ledarskap.  

Anställningen kan komma att förenas med klinisk tjänstgöring inom Stockholms läns landsting.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet och klinisk skicklighet (se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet). Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. 

Vi söker dig som har starkt engagemang för att utveckla och leda utbildning och forskning inom huvudområdet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap teoretiskt och akademiskt. För behörighet krävs att du är legitimerad arbetsterapeut med en doktorsexamen med inriktning på arbetsterapi, aktivitetsvetenskap eller motsvarande. Vidare fordras att du har internationellt ledande forskning inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap och dokumenterad pedagogisk erfarenhet och skicklighet i undervisning på grund- avancerad och forskarutbildningsnivå. 

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid såväl den vetenskapliga som den pedagogiska skickligheten, samt att sökande har dokumenterade erfarenheter av ledarskap inom forskning och utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskning inom huvudområdet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap och att den sökande framgångsrikt i konkurrens har erhållit forskningsanslag. Erfarenhet av och kunskap i forskningsdesign/metodik som visar på bredd är meriterande. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid ledning, planering, genomförande, och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.

Ledarskap kan visas genom dokumenterad erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal, nätverksbyggande och förmåga att skapa och leda samarbeten såväl nationellt som internationellt. 

Arbetsuppgifterna utformas och anpassas utifrån den sökandes kompetens och intresse men också utifrån verksamhetens behov och kan komma att förändras över tid.

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot utbildning och forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), klinisk skicklighet (1).

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5869/2018
Kontakt
  • Lena von Koch, Senior Professor, 46 8 524 835 55, lena.von.koch@ki.se
  • Maria Eriksdotter, Prefekt, 46 8 524 864 79, prefekt@nvs.ki.se
  • Ulla Cronfalk-Hernlund, Administrativ chef, 46 8 524 868 18, ulla.cronfalk-hernlund@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
Publicerat 2018-12-04
Sista ansökningsdag 2019-03-28

Tillbaka till lediga jobb