Karolinska Institutet,

Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, sjukgymnastprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet.

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.

Forskargrupp
Forskargruppen Integrativ ortopedi söker en doktorand för ett projekt om Effekter av integrerad neuromuskulär elektrisk stimulering på blodcirkulation och vävnadsläkning vid underbensimmobilisering”.
Forskargruppen består av ortopeder, sjukgymnaster, sjuksköterskor och forskare. Inom forskargruppen ortopedi finns det flera doktorander med kliniska, epidemiologiska och translationella projekt vilket gör att doktoranden kommer att befinna sig i en stimulerande och kreativ miljö. Läs mer https://ki.se/mmk/ortopedi

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Vi söker nu en doktorand till ett forskningsprojekt som handlar om integrerad neuromuskulär elektrisk stimulering vid underbensimmobilisering. Forskargruppen har flera års erfarenhet av forskning på effekter av underbensimmoblisering och risker för utveckling djupa ventromboser.
Forskningsstudierna fokuserar på undersökning av friska försökspersoner och prospektiva randomiserade studier med interventioner och dataanalyser av prediktorer och preventiva behandlingar för att minska risken för tromboembolism och utebliven läkning. Intermittent pneumatisk kompression och neuromuskulär stimulering används för att stimulera blodflöde. Analyser av blodflöde sker med hjälp av Doppler ultraljud. Mikrodialys används för att undersöka läkningspotential och vävnadsmetabolism.

Doktorandstudierna motsvarar 4 års heltidsstudier och ska kunna kombineras med klinisk tjänstgöring. Detta inkluderar vetenskapligt arbete, kurser, seminarier och konferenser. Doktoranden kommer att ansvara för datainsamling och dataanalys för varje delstudie som ska ingå i avhandlingen, därtill omfattande litteraturgenomgångar och laborativa och bioinformatiska analyser med stöd av erfaren personal, samt förbereda vetenskapliga manuskript som försteförfattare.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller

  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
  1. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För information om grundläggande behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6. Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.

För information om hur övriga sökande kan intyga kunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6 (såsom genom IELTS eller TOEFL, akademiska meriter eller gymnasiala meriter), se http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Ange här även om det finns andra formella behörighetskrav, utöver de ovan, som de sökande måste ha för att komma ifråga för detta projekt, t.ex. viss utbildning, kunskaper i svenska.

Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker en person som är svenskspråkig, eftersom en stor del av arbetet kommer att utgöras patientkontakt. Läkarutbildning med minst 4 års heltidsstudier avklarade är ett krav, samt tidigare påvisat forskningsintresse med åtminstone en publikation anses som särskilt meriterande.

Erfarenhet av blodflödesanalyser med ultraljud, samt interventioner med intermittent pneumatisk kompression och neuromuskulär stimulering är klart meriterande, liksom kunskap cell och molekylär biologi. De viktigaste personliga egenskaperna är nyfikenhet, engagemang och tillförlitlighet. Förmåga att samarbeta med andra, tänka flexibelt och samordna projekt är meriterande. Utmärkta kunskaper i engelska i både tal och skrift är en förutsättning.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning.

Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet

- Analytisk skicklighet

- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå.

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Examensbevis och betygshandlingar, i originalspråk och översättning (om tillämpligt)
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer
  • Dokumenterade kunskaper i engelska enligt det särskilda behörighetskravet ovan

Ansökan och kompletteringar ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi. För mer information om behörighet till utbildning på forskarnivå, se: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-5901/2018
Kontakt
  • Paul Ackermann / Universitetslektor, Paul.Ackermann@ki.se
Facklig företrädare
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, 08- 517 70478
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
Publicerat 2018-10-25
Sista ansökningsdag 2018-11-18

Tillbaka till lediga jobb