- med inriktning mot utbildning och forskning

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) består av 8 sektioner och har c:a 500 anställda. Verksamheten bedrivs vid KI Campus Huddinge, men institutionen finns även representerad på andra platser i Stockholm. På institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning samt klinisk och experimentell forskning inom institutionens olika ämnesområden. 

Sektion
Sektionen för fysioterapi vid NVS har som huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning inom fysioterapi (tidigare benämnt sjukgymnastik). Utbildning bedrivs på grund- (fysioterapeutprogrammet), avancerad och forskarnivå. Sektionen har ett 40-tal medarbetare, ett 20-tal registrerade doktorander och bedriver huvuddelen av verksamheten vid KI Campus Huddinge. Sektionen befinner sig i en expansiv fas vad gäller såväl utbildning som forskning.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av professuren ska, med stort engagemang, leda och utveckla vår utbildning, forskning och forskarutbildning inom huvudområdet fysioterapi med inriktning fysisk aktivitet som prevention och  behandling. Förutom att bedriva forskning av hög kvalitet är ett viktigt ansvarsområde att arbeta för en utökad forskningsanknytning av utbildningen. Anställningen som professor innebär att företräda och utveckla huvudområdet fysioterapi. I anställningen ingår även undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå vilket inkluderar handledning av studenter, doktorander och postdoktorer inom olika projekt inom fysioterapiområdet med fokus på fysisk aktivitet. Arbetsuppgifterna utformas och anpassas utifrån den sökandes kompetens och intresse utifrån verksamhetens behov och kan förändras över tid.

Anställningen kan komma att förenas med klinisk tjänstgöring inom Stockholms läns landsting.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet). Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. För anställningen krävs även god förmåga att samordna och leda.

Vi söker en professorskompetent person med forskning inom fysioterapi med inriktning fysisk aktivitet som prevention och behandling som har dokumenterad erfarenhet av undervisning och utveckling av undervisning på universitetsnivå. Vidare krävs dokumenterad erfarenhet av akademiskt ledarskap.

Personen skall ha en tydlig forskningsprofil inom fysioterapi med inriktning fysisk aktivitet som prevention och behandling med internationell publicering, dokumenterad erfarenhet av samverkan, internationella samarbeten och olika akademiska ledningsuppdrag. Vidare ska den sökande ha genomgått universitetspedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor eller motsvarande och ha dokumenterad erfarenhet av undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå samt av pedagogiskt utvecklingsarbete. Pedagogisk forskning är meriterande. Den sökande ska ha grundutbildning i fysioterapi och legitimation som sjukgymnast/fysioterapeut.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter för professuren med ämnesansvar för forskning inom huvudområdet att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3) vetenskaplig skicklighet (2), och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), klinisk skicklighet (1).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5266/2018
Kontakt
  • Maria Eriksdotter, Prefekt, +46 8 524 864 79, prefekt@nvs.ki.se
  • Ulla Cronfalk-Hernlund, Administrativ chef, +46 8 524 868 18, ulla.cronfalk-hernlund@ki.se
  • Lena von Koch, Senior Professor, +46 8 524 835 55, lena.von.koch@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
Publicerat 2018-12-04
Sista ansökningsdag 2019-01-31

Tillbaka till lediga jobb