- med inriktning mot utbildning och forskning

Institution
Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i avdelningar som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare och biomedicinare. Institutionen har tre profilområden: allergi, kardiovaskulär medicin och inflammatoriska sjukdomar.

Avdelningen för dermatologi och venereologi är en avdelning vid institutionen med omfattande uppdrag inom grundutbildning, forskning och forskarutbildning. Forskningsprofilen utgörs av translationell klinisk och experimentell forskning framför allt inom inflammation, men med en växande verksamhet också inom hudcancer. Avdelningens experimentella verksamhet är förlagd till Centrum för Molekylär Medicin (CMM) och BioClinicum på Karolinska Universitetssjukhusets område i Solna.

Avdelningen för dermatologi och venereologi har ett omfattande utbildningsuppdrag med ansvar för all grundutbildning inom ämnesområdet på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Övriga utbildningsuppdrag omfattar forskarutbildningskurser samt kliniska vidareutbildningskurser.

Arbetsuppgifter
Anställningen är inriktad mot utbildning och forskning och är förlagd vid Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet (70% av heltid), förenad med klinisk tjänstgöring som specialistkompetent läkare i dermatologi och venereologi vid Karolinska Universitetssjukhuset (30% av heltid).

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva samt leda och utveckla Karolinska Institutets grundutbildningsuppdrag inom avdelningen, så att en hög utbildningskvalitet med forskningsanknytning och inslag av internationalisering säkerställs. I uppdraget ingår att samverka med den kliniska verksamheten där utbildningen bedrivs, samt att företräda dermatologi och venereologi inom grundutbildningen, exempelvis i kommittéarbete och vid ändringar av kurs- eller utbildningsplaner.

Sökande ska bedriva egen internationellt kompetitiv translationell klinisk och experimentell forskning inom ämnesområdet och leda en egen forskargrupp med extern finansiering.

Anställningen kommer att förenas med kliniskt arbete som specialistkompetent läkare i dermatologi och venereologi vid patientflöde Inflammatoriska hudsjukdomar inom patientområde Gastro/Hud/Reuma vid Tema Inflammation och Infektion på Karolinska Universitetssjukhuset.

Administrativa uppgifter inom Karolinska Institutet och institutionen kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer 
Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet samt klinisk skicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet). Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper.

Förmåga att leda och pedagogiskt utveckla avdelningens och institutionens utbildningsuppdrag, samt att bedriva internationellt framgångsrik translationell klinisk och experimentell forskning, liksom förmåga att leda en forskargrupp krävs för anställningen.

Då grundutbildningen bedrivs i en alltmer komplex klinisk miljö krävs en god förmåga till samverkan och nytänkande.

Sökande måste behärska svenska språket i tal och skrift.

Anställningen kommer att förenas med anställning som specialistkompetent läkare i dermatologi och venereologi vid patientflöde Inflammatoriska hudsjukdomar inom patientområde Gastro/Hud/Reuma på Tema Inflammation och Infektion vid Karolinska Universitetssjukhuset, varför sökanden ska inneha svensk läkarlegitimation och svenskt specialistbevis i dermatologi och venereologi.

Bedömningsgrunder
Anställningen har en inriktning mot utbildning och forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (2).

Erfarenhet av internationella samarbeten både inom utbildning och forskning är meriterande.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:
Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst vid Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

  • Bevis på specialistkompetens

Länk till kriterier för specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5038/2018
Kontakt
  • Kristina Broliden, Prefekt/professor, +46-8-517 760 45
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75, biborka.bveress@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2019-02-05
Sista ansökningsdag 2019-04-04

Tillbaka till lediga jobb