Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center, ARC

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Division
ARC är en tvärvetenskaplig akademisk miljö där flera discipliner finns representerade, inklusive psykologi, sociologi och olika grenar av medicin (t ex neurologi, epidemiologi, psykiatri, geriatri). Primära inriktningar på forskningen inom psykologsektionen vid ARC inkluderar (a) orsaker till individuella skillnader i kognitiv funktion bland vuxna och i kognitiv åldrande; b) epidemiologisk forskning om hur fysiska och psykosociala miljöfaktorer påverkar mental hälsa och kognitiva utfall c) interventionsforskning som undersöker förändringar i kognitiv funktion och hjärnans plasticitet hos
vuxna; d) Neurala korrelat av åldersrelaterade skillnader i kognition, som undersöks med hjälp av strukturell och funktionell MR och PET, inklusive hur dopamin påverkar kognitiv funktion och kognitivt åldrande.

Arbetsuppgifter
Primära uppgifter inom den utlysta tjänsten är att bidra till och leda pågående forskningsaktiviteter vid ARC inom epidemiologiska studier kring miljöns betydelse för mental och kognitiv hälsa. Dessutom finns det möjligheter att initiera enskilda forskningsprojekt, baserat på befattningsinnehavarens intressen. Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 4 år med rätt att bli prövad
för en befordran till lektor.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Det är önskvärt att sökanden har goda meriter när det gäller förmåga att få externa forskningsanslag i konkurrens, har en självständig forskningslinje och är aktiv i forskningsprojekt med fokus på tvärsnittet psykologisk hälsa och fysiska och psykosociala miljöfaktorer, även med fokus på implementering. Det är också önskvärt att sökanden har erfarenhet av ledning av tvärvetenskapliga forskningsprojekt, har
nationella och internationella samarbeten på detta område och har kompetens och erfarenhet inom både epidemiologisk och experimentell forskning. Goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav. För anställningen krävs att den sökande har god samarbetsförmåga, är noggrann och har förmåga att arbeta självständigt.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet och förmågan att få extern finansiering för sin forskning.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:
Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor
Ur anvisningar till anställningsordning kapitel 3.3
”En biträdande lektor kan ansöka om att befordras till lektor. Ansökan ställs till Rekryteringsutskottet.
För att befordras till lektor måste den sökande vid en bedömning av Rekryteringsutskottet uppfylla nedanstående kriterier. Den biträdande lektorn kan välja att söka befordran till lektor utifrån två olika befordring spår: befordran till lektor med inriktning mot forskning eller befordran till lektor med inriktning mot utbildning och forskning:

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot forskning

Bedömningskrav
13. Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot forskning”.
14. Anslag erhållna som huvudman i nationell eller internationell konkurrens som täcker egen lön i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor. Projektbidrag erhållna i nationell eller internationell konkurrens (så kallade excellensbidrag dvs. erhållet från t.ex. Vetenskapsrådet, European Research Council (ERC), Wallenberg stiftelsen (WAF), eller SSF (Framtidens ledare)) som täcker kostnaderna för löner, hyra, material och övriga projektrelaterade kostnader för
forskningsverksamheten i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor.
15. Förste- och/eller sisteförfattare av ett flertal vetenskapliga artiklar (peer-reviewed) ide främsta internationella vetenskapliga tidskrifterna under ett flertal år efter disputation, med tyngdpunkt på meriteringsperioden som biträdande lektor.
16. Självständig forskningslinje som av oberoende experter och institutionsledning bedöms ha utmärkt framtida potential för den individuella forskaren och den aktuella institutionen.
17. Dokumenterad god förmåga att leda en egen forskningsgrupp, inklusive personalansvar och handledning av doktorander och/eller postdoktorer, till framgångsrika vetenskapliga resultat och ett gott arbetsklimat samt dokumenterad god samarbetsförmåga.
18. Erfarenhet av uppdrag för det vetenskapliga samhället, såsom styrelseuppdrag, interna bedömningskommittéer, institutionsuppdrag, organisation av kurser och konferenser samt redaktörsuppdrag är meriterande.
Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot utbildning och forskning
Bedömningskrav
19. Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot utbildning och forskning”
20. Högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller motsvarande kompetens enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
21. Självständigt ansvarat för planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, i betydande omfattning och under minst 3 år och med dokumenterad hög kvalitet.
22. Pedagogiska ledningsuppdrag som kursansvarig på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
23. Omfattande pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer och för olika grupper på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
24. Genomfört pedagogiskt utvecklingsarbete som resulterat i förbättrad utbildning och som har presenterats nationellt eller internationellt.
25. Tydlig plan för sin egen pedagogiska verksamhet (inklusive pedagogiskt utvecklingsarbete) som är av hög kvalitet och med stor framtidspotential.
Om den sökande bedöms uppfylla alla ovanstående kriterier beroende på spår ska den sökande bedömas av två ämnessakkunniga och uppfylla de generella behörighetskrav som gäller vid anställning av universitetslektor vid Karolinska Institutet

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde According to agreement
Löneform Monthly salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Full time
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-6338/2018
Kontakt
  • Jonas Persson, Deputy Head of Section, Researcher, +46 (0) 8-524 858 32 jonas.persson.1@ki.se
  • Maria Axelsson, HR Officer, 08 -524 882 96 maria.axelsson.1@ki.se
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
Publicerat 2018-11-23
Sista ansökningsdag 2018-12-14

Tillbaka till lediga jobb