Karolinska Institutet, Institutionen NVS

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelning
Sektionen för arbetsterapi har idag ca 30 lärare/forskare/adjungerade medarbetare och 20 doktorander samt ett stort internationellt kontaktnät. Vid sektionen bedrivs utbildning, forskning och forskarutbildning i arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. Utbildning bedrivs på grund- (arbetsterapeutprogrammet), avancerad- (magister i arbetsterapi) och forskarutbildningsnivå, utöver det bedriver sektionen fristående kurser och uppdragsutbildningar. Forskningen och forskarutbildningen är nationellt och internationellt ledande inom området arbetsterapi. Övergripande för sektionens verksamhet är att verka för ökad delaktighet och hälsa för individer såväl som för grupper i samarbete med olika samhällsaktörer. Vi söker nu två biträdande lektorer som känner starkt engagemang för att utveckla ämnesområdet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som biträdande lektor ingår att aktivt utveckla och genomföra kurser inom ramen för utbildning på olika nivåer inom ämnet arbetsterapi samt administrativa uppgifter. Som biträdande lektor blir du en del av en kreativ och ambitiös lärar- /forskargrupp. Arbetsuppgifterna utformas och anpassas utifrån din kompetens och intresse men också utifrån verksamhetens behov och kan komma att förändras över tid. Denna anställning är tidsbegränsad till 6 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.
Vi söker dig som besitter fördjupad kompetens och intresse för arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. Det är meriterande om du har erfarenhet av att bedriva externfinansierad forskning inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, samt visat intresse för ledarskap.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt internationella erfarenheter. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande, och utvärdering av undervisning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskning inom huvudområdet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:
Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj. (http://ki.se/qualificationsportfolio).    Ansökan ska göras i rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor 
En biträdande lektor kan ansöka om att befordras till lektor med inriktning mot utbildning och forskning. Ansökan ställs till Rekryteringsutskottet. För att befordras till lektor måste den sökande vid en bedömning av Rekryteringsutskottet uppfylla följande kriterier:
1.Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot utbildning och forskning”
2.Högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller motsvarande kompetens i enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
3.Självständigt ansvarat för planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, i betydande omfattning och under minst 3 år och med dokumenterad hög kvalitet.
4.Pedagogiska ledningsuppdrag som kursansvarig på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
5.Omfattande pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer och för olika grupper på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
6.Genomfört pedagogiskt utvecklingsarbete som resulterat i förbättrad utbildning ochsom har presenterats nationellt eller internationellt.
7.Tydlig plan för sin egen pedagogiska verksamhet (inklusive pedagogisktutvecklingsarbete) som är av hög kvalitet och med stor framtidspotential.

Om den sökande bedöms uppfylla alla ovanstående kriterier ska den sökande bedömas av två ämnessakkunniga och uppfylla de generella behörighetskrav som gäller vid anställning av universitetslektor vid Karolinska Institutet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2585/2018
Kontakt
  • Maria Axelsson, personalhandläggare, 08-524 882 96
  • Eric Asaba, sektionschef, lektor, eric.asaba@ki.se 08-524 838 38
Facklig företrädare
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
  • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-05-04
Sista ansökningsdag 2018-05-28

Tillbaka till lediga jobb