Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.


Forskningsprojektet och doktorandens arbetsuppgifter
Doktorandprojektet kommer vara fokuserat på att undersöka toxiska effekter av metallinnehållande nanopartiklar samt att utveckla och testa nya metoder för att studera hur nanopartiklar löser upp sig i lungmiljön. Projektet syftar också till att undersöka hur den informationen kan användas vid modellering av partikeldoser i kroppen. De toxiska effekterna som studeras är framförallt genotoxicitet och underliggande mekanismer. Projektet har en tvärvetenskaplig karaktär och inkluderar även studier kring partiklarnas inneboende egenskaper och samarbete med forskare på KTH.

Doktoranden förväntas bidra till studiedesign, laborativt arbete samt sammanställning av resultat i tabeller/figurer och text. På nationella och internationella möten förväntas doktoranden presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. Den sökande förväntas att oberoende kunna odla celler och studera toxiska effekter genom olika metoder såsom kometmetoden, western blot och flödescytometri. Den sökande förväntas också bidra till enhetens gemensamma aktiviteter, i undervisning, samt i Karolinska Institutets doktorandkurser.


Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda: 


Grundläggande behörighet:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.


Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:

Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.

För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS eller genom gymnasiala meriter.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva


Kvalifikationer
Den sökanden bör ha magisterutbildning inom toxikologi eller liknande område. Den sökande skall ha erfarenhet av cellodling samt tidigare ha använt olika metoder för att undersöka toxiska effekter (t.ex. kometmetoden, western blot, analyser med hjälp av flödescytometri). Tidigare arbete med nanopartiklar samt kurser eller tidigare erfarenhet av modellering anses som en merit. Den sökande måste ha god förmåga att kommunicera på engelska samt att samarbeta i tvärvetenskapliga projekt.


Bedömningsgrunder

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:

 • Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet 
 • Analytisk skicklighet 
 • Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

Vid bedömningen av de sökande lägger vi stor vikt på erfarenhet av metoder och personlig lämplighet.


Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning.


Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer
 • Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 (om ej examen från ett nordiskt lärosäte)

Ansökan och kompletteringar ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi. För mer information om behörighet till utbildning på forskarnivå, se: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-2451/2018
Kontakt
 • Hanna Karlsson, Docent, 08-524 87576 / hanna.karlsson@ki.se
Facklig företrädare
 • Niklas Andersson, OFR, 08-524874 19 / niklas.andersson@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80 / henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-05-02
Sista ansökningsdag 2018-05-16

Tillbaka till lediga jobb