Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Avdelning
Forskargruppen ligger under avdelningen för Neuropediatrik och är kopplad till verksamheten för ”Högspecialiserad barnortopedi och barnmedicin” vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Forskargruppen har en multidisciplinär sammansättning bestående av sjukgymnaster/fysioterapeuter, neurologer, pediatriker, ortopeder, ortopedingenjörer och biomekaniker. Den övergripande målsättningen är att förbättra diagnostiken, underlätta val av behandlingsmetod, utvärdera behandlingsutfallet och kvalitetssäkra behandlingen avseende barn och vuxna med funktionsnedsättning. Forskargruppen vill bidra till att utforska och förklara kompensatoriska strategier och bidra till underlättande lösningar och åtgärder för bästa möjliga delaktighet. Genom att utveckla och förbättra biomekaniska modeller kan vi undersöka människans olika rörelsefunktioner, förbättra funktion och reducera sekundära följder hos de varierande naturalförloppen, utveckla bedömningsinstrument som mäter effekter av träning, sensorik och perception, fördjupa kunskapen av olika faktorers påverkan samt utvärdera effekter av medicinsk behandling på gångfunktion.

Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du genomföra projekt för att utvärdera funktion, sensorik, perception samt patientrapporterat utfall (PROM) hos såväl barn som vuxna med problem från rörelseapparaten. Du kommer att ansvara för datainsamling, bearbetning av data samt statistiska beräkningar från 3D-rörelseanalys. I anställningen som postdoktor ligger även utveckling av nya mätmetoder och framtagande av frågeformulär för att mäta patienters egen uppfattning om utfall.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste 3 åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. För att anställas som postdoktor i rörelseanalys krävs doktorsexamen inom neuropediatrik och kunskap inom tre-dimensionell rörelseanalys. Goda kunskaper i mjukvarorna Nexus och Polygon är meriterande. Förmåga att leda forskningsprojekt, handleda studenter och attrahera forskningsanslag tillmäts stort värde.

Som person är du inspirerande och tycker om att arbeta i team samt utbilda och handleda studenter. Du förväntas vara ett föredöme, visa personlig omtanke samt motivera och inspirera dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2401/2018
Kontakt
  • Eva Weidenhielm Broström, Associate professor, eva.brostrom@ki.se
Facklig företrädare
  • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08 - 5177 34 50, lars.ahrlund@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-04-26
Sista ansökningsdag 2018-05-17

Tillbaka till lediga jobb