Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap


Institution
Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive att bidra med underlag till utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 150 anställda. Därutöver har vi ca 80 forskarstuderande.

Sedan 2002 har institutionen ett kunskapscentrum för katastrofmedicin beläget i forskargruppen Global Hälsa-Hälsosystem och Policy. Centret bedriver forskning, utbildning och policyarbete inom global katastrofmedicin och har nära samarbete med och verkar som rådgivare åt WHO och Socialstyrelsen. Centret har vuxit betydligt de senaste åren. För att säkerställa kompetensen inom forskning och undervisning och utveckla verksamheten söker nu institutionen en professor i global katastrofmedicin med inriktning mot utbildning och forskning.

Arbetsuppgifter
Anställningen är inriktad mot utbildning och forskning. Vi söker en forskare med stor erfarenhet inom global katastrofmedicin. Den nya professorn kommer att ha övergripande ansvar för centrumets verksamhet och förväntas bidra avsevärt till dess utveckling. Med målsättningen att förbättra hälso- och sjukvårdsinsatser efter katastrofer globalt kommer den nye professorn att driva högkvalitativ forskning, ta ansvar för och utveckla fristående kurser och program inom katastrofmedicin och aktivt driva samarbeten med WHO och andra partners i framtagande av underlag för policydokument för katastrofmedicinska insatser.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet). Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder 
Anställningen har en inriktning mot utbildning och forskning. Vid bedömningen kommer vi att lägga stor vikt vid vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Viktning av meriter kommer att ske enligt följande: Vetenskaplig skicklighet (faktor 3), pedagogisk skicklighet (faktor 3) och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (faktor 2).

Den sökande ska:

 • vara en självständig forskare med publikationer av hög vetenskaplig kvalitet inom fältet global katastrofmedicin
 • ha en dokumenterad erfarenhet av att leda forskningsprojekt inom fältet
 • ha etablerad internationell forskning och undervisningssamarbete inom fältet
 • ha utvecklat och ansvarat för utbildningar av god kvalité på olika nivå inom fältet
 • ha under de senaste fem åren ha erhållit betydande forskningsanslag i konkurrens
 • ha klinisk erfarenhet av akutsjukvård i katastrofområden
 • ha erfarenhet av att ta fram underlag för policydokument inom fältet

Meriterande är: erfarenhet av både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, erfarenhet av forskning och undervisning inom global hälsa, samt erfarenhet av expertkunskap vid policy implementering

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Karolinska Institutet vill främja jämställdhet genom att uppnå en jämnare könsfördelning i personalstyrkan. Vi värdesätter också de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.


Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2933/2017
Kontakt
 • Marie Hasselberg, prefekt, , +46(0)852483374
Facklig företrädare
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-11-14
Sista ansökningsdag 2019-01-10

Tillbaka till lediga jobb