Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelning
Aging Research Center (ARC) vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). Aging Research Center (ARC) är ett nationellt flervetenskapligt centrum för forskning om äldre och åldrande etablerat med stöd från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Centret drivs i samarbete mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms Universitet (SU) och är administrativt placerat vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), KI och geografiskt lokaliserat på Gävlegatan 16 i Stockholm.

Arbetsuppgifter
Socialgerontologi tillhör det samhällsvetenskapliga ämnesområdet och handlar om hur individuella egenskaper och social miljö påverkar den förändringsprocess som åldrandet utgör. Personen vi söker ska leda och ansvara för verksamheten som utförs vid den socialgerontologiska enheten, som utgör en av de tre forskningssektorerna vid ARC.

Vid enheten studeras åldrandet och äldre personers levnadsförhållanden utifrån tvärsnitts- och longitudinella data baserade på intervjuundersökningar och register. Exempel på aktuella forskningsområden är äldres hälsa samt hälsoutvecklingen på befolkningsnivå och förändrade hälsobeteenden över tid. Vidare studeras sambandet mellan tidigare levnadsförhållanden, både i barndomen och som vuxen och den fysiska och kognitiva hälsan senare i livet. Vård och omsorg, sociala relationer mellan generationer och familjens betydelse för äldre samt olika aspekter av ojämlikhet är andra exempel på forskning vid enheten.

I anställningen ingår forskning, arbetsledning, handledning inom ramen för våra forskningsprojekt samt att samordna och utveckla enhetens forskningsinriktning och kompetens.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som lednings-, utvecklings och samverkansskicklighet. För denna anställning avses vetenskaplig skicklighet särskilt inom sociologi eller annat samhällsvetenskapligt ämne, socialepidemiologi eller motsvarande. Forskare med annan vetenskaplig inriktning som arbetat med socialgerontologiska frågor är också välkomna att söka tjänsten. Den sökande ska ha erfarenhet av projektledning samt ha internationell publicering inom områdena levnadsförhållanden, hälsa, livsstil och/eller ojämlikhet.

Personen vi söker ska ha dokumenterade erfarenheterav statistisk bearbetning och analys av register och/eller omfattande surveydata. Erfarenhet av att leda populationsbaserade studier är meriterande. ARC uppmuntrar forskning över disciplinära gränser, varför erfarenhet av flervetenskapligt arbete är meriterande.

Vidare ska den sökande ha erfarenhet av undervisning, handledning av doktorander samt personalplanering och arbetsledning.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), pedagogisk skicklighet (1).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2897/12-221
Kontakt
  • Angel Cedazo-Minguez, tf prefekt, angel.cedazo-minguez@ki.se, +46 8 585 837 51
  • Mats Thorslund, professor (om tjänsten) , mats.thorslund@ki.se, +46 8-690 68 70
  • Laura Fratiglioni (om sektionen), laura.fratiglioni@ki.se, +46 8-690 58 18
Facklig företrädare
  • Anna Aleman, OFR, 08-524 866 07
  • Gunnar Stenberg, SEKO, 08-524 880 75
  • Erika Franzén, SACO, 08-524 888 78
Publicerat 2013-01-14
Sista ansökningsdag 2013-04-02

Tillbaka till lediga jobb