Karolinska Institutet, Karolinska Institutets Universitetsbibliotek

Karolinska Institutets universitetsbibliotek (KIB) är Nordens största medicinska bibliotek.
Biblioteket servar i första hand KIs ca 10 000 studenter, doktorander och forskare, men är också ett allmänt offentligt bibliotek.
KIB består av ett bibliotek med två enheter, ett i Solna och ett i Flemingsberg, med totalt 100 anställda och en årlig omsättning på ca 155 mkr.

Beskrivning

Ett av Universitetsbibliotekets (KIB) uppdrag på Karolinska Institutet (KI) är att utgöra ett stöd i lärandeprocessen. Avdelningen för IKT-pedagogiskt stöd inom KIB har i sin tur i uppdrag att stödja metoderna för undervisning och lärande på KI och därigenom bidra till ökad kvalitet och attraktionskraft i KIs utbildningsprogram. I praktiken äger avdelningens verksamhet rum både inom ramen för universitetsbibliotekets eget ansvarsområde och i nära sammarbete med KIs utbildningsorganisation. Den IKT-pedagogiska verksamheten befinner sig i ett utvecklingsskede vilket innebär stora möjligheter att påverka hur KIB:s roll ska formas.

Chefen som vi nu söker ska leda arbetet inom avdelningen för IKT-pedagogiskt stöd, som i övrigt består av ett tiotal fastanställda medarbetare (IKT-pedagoger, bibliotekarier och grafisk formgivare).  Den nya chefen kommer att ingå i universitetsbibliotekets ledningsgrupp och samverka inom KI:s utbildningsorganisation.

Avdelningen jobbar med handledning, kurser och workshops för de lärare inom KIs utbildningsprogram som arbetar med nätbaserad utbildning. Avdelningen producerar både hela kurser och mindre lärobjekt på uppdrag från olika delar av universitetet samt ansvarar för KI:s lärplattform. KIB har sedan en tid tillbaka satsat på att bygga ut både den virtuella och den fysiska lärandemiljön, t.ex. genom nya studiomiljöer för film- och ljudinspelningar på universitetets båda campus (Solna resp. Huddinge). Avdelningen är en del av KI:s samarbete med och deltagande i EdX, ett internationellt konsortium för utveckling av MOOCs – Massive Open Online Courses.

Arbetsuppgifter

I avdelningschefens arbetsuppgifter ingår bland annat:

  • Chefs- och ledningsarbete på avdelningen såsom budgetansvar, personalansvar, verksamhetsplanering och –utveckling.
  • Universitetsbibliotekets ledningsgruppsarbete
  • Kommunikation och strategiskt diskussion inom KI:s utbildningsorganisation  kring IKT-pedagogisk verksamhet samt de tjänster som KIB erbjuder.
  • Delta i relevanta samarbeten med andra lärosäten kring IKT-pedagogiska frågor, nationellt och internationellt
  • Driva verksamheten på KIs bägge campus , Solna och Huddinge

Kvalifikationer

Akademisk examen eller examina, gärna inom IKT- pedagogik eller likvärdig

Bred kunskap inom det IKT-pedagogiska fältet och erfarenhet från arbete med IKT-pedagogiska frågeställningar, trender och kompetensbehov, både teori och praktik. Inblick i produktionsprocessen vid framtagande av lärresurser, som tex MOOC:ar är meriterande. Erfarenhet av projektledning och utvecklingsarbete.  

Ledarerfarenhet med personal- och budgetansvar och som har inbegripit utveckling av arbetsprocesser och målstyrning.

Personliga förmågor och färdigheter 

Arbetar utomordentligt bra tillsammans med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. Har en förmåga att inspirera andra i det dagliga arbetet och i samband med planerings- och utvecklingsinsatser av olika omfattning. Skapar kontakter och underhåller relationer. Kommunikativ, såväl muntligt som skriftligt, svenska och engelska. Är trygg och stabil med gott tålamod och självinsikt. Tänker strategiskt, har ett brett perspektiv på frågor, ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar sina handlingar till detta.

Villkor

Karolinska Institutet tillämpar 6 månaders provanställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna/Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2911/2016
Kontakt
  • Carina Hammarström, tf Bibliotekschef , 08-524 84 19, carina.hammarstrom@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Shahnaz Matoori, ST, 08-52484024, shahnaz.matoori@ki.se
  • Anders Wändahl, SACO, 08-52484059, anders.wandahl@ki.se
Publicerat 2016-07-11
Sista ansökningsdag 2016-08-20

Tillbaka till lediga jobb