Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Ämnesbeskrivning

Det vetenskapliga fokuset för den här tjänsten är cellulära och molekylära mekanismer bakom förändringar i lungornas värdförsvar hos patienter med kroniskt luftvägssjukdom. Vår forskningsgrupps långsiktiga målsättning är att kartlägga nya och viktiga aspekter på immunsignalering för at identifiera mål för diagnos, monitorering och behandling av luftvägssjukdomar såsom kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kronisk bronkit, bronkiektasier och svår astma.

Din roll

Den sökande som blir utvald kommer att arbeta vid Avdelningen för lung- och luftvägsforskning i laboratorier likaliserade i Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, och i Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, Solna Campus. Positionen syftar till att stödja de två forskningsgrupper vid avdelningen på en 70/30-bas. Den huvudsakliga uppgiften för den aktuella positionen är med det praktiska och administrativa ansvaret för laboratorielogistik och säker biobankförvaring för våra humanprover. Insamlingen av prover från humana donatorer kräver samarbete med specialistläkare och sjuksköterskor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. Ett mycket viktigt praktiskt ansvar är analysen av celler i luftvägar och blod från humana donatorer med hjälp av flödescytometri. Den här positionen kräver också samarbete med Forskningsspecialister från andra forskargrupper i vårt professionella nätverk. Forskningsspecialisten är därtill ansvarig för administrering och hantering av databaserna för våra humanmaterial. Positionen innebär även möjligheter för kvalificerad sökande att utveckla en personlig forskningslinje på deltid.

Behörighetskrav

För att vara aktuell för positionen som Forskningsspecialist, så krävs förutom en akademisk doktorsexamen i relevant ämnesområde, att sökanden kan uppvisa adekvat metodologisk forskningsexpertis. För att vara kvalificerad för positionen, så bör sökandens doktorsexamen omfatta cellbiologi, immunologi, medicin, molekylärbiologi eller för positionen relevant forskningsområde.

Bedömningsgrunder

De framgångsrike sökanden måste ha en vetenskaplig bakgrund som är relevant för studier av cell- och molekylärbiologi i humana luftvägar och blod. Detta innebär att kandidaten behöver ha erfarenhet av tekniker inom cellkultur. Det är särskilt viktigt att sökanden har en visad teknisk och praktisk förståelse av tekniker för flödescytometri vid karaktärisering av immunceller och deras cytokinsignalering. Dokumenterad förmåga inom och erfarenhet från andra tekniker inom molekylärbiologin utgör en stark merit. Dokumenterad förmåga att arbeta med djurmodeller är också en stark merit.

Erfoderliga egenskaper hos sökanden inkluderar god organisationsförmåga, personligt engagemang och flexibilitet. Tidigare erfarenhet av att driva ett biomedicinsk forskningslaboratorium är en starkt merit. Social kompetens, förmåga att arbeta tillsammans i grupp samt kommunikationsförmåga i svenska och engelska är viktigt. Erfarenhet från laboratoriemässigt miljösäkerhetsarbete är meriterande, liksom tidigare erfarenhet av databasprogram såsom REDCAP. Intresse för och erfarenhet av praktisk handledning av post docs och doktorander är ett plus. Social kompetens, förmåga att arbeta tillsammans med andra och god kommunikationsförmåga på engelska är viktigt.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Till att börja med, så är detta en 12-månaders position som ersättare för den nuvarande forskningsspecialisten, vilken kommer att vara på föräldraledighet med start i oktober 2023. Den framgångsrika sökanden kan komma att bli söka en efterföljande position efter den aktuella tidsperioden. Heltidsanställning är att föredra. 

Placering: Institutet för miljömedicin, Solna 

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2366/2023
Kontakt
  • Anders Lindén, professor, anders.linden@ki.se,+46(0)700902286
Facklig företrädare
  • Anne Boström, SEKO , 08-52487579,anne.bostrom@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, 08-52487419,niklas.andersson@ki.se
  • Anda Gliga, Nanna Fyhrquist, Saco-S, anda.gliga@ki.se,nanna.fyhrquist@ki.se
Publicerat 2023-06-08
Sista ansökningsdag 2023-06-22

Tillbaka till lediga jobb