Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 540 anställda och en omsättning på 530 miljoner år 2023, består av sju avdelningar och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelningen för neurogeriatrik består av ca 65 medarbetare. Avdelningen bedriver experimentell och translationell forskning relaterad till främst Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar men också mer allmänna molekylära mekanismer med biomedicinsk relevans studeras. Avdelningen är främst lokaliserad till BioClinicum, KI Campus Solna, samt till viss del i Neo, KI Campus Flemingsberg.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Denna tjänst kommer att vara lokaliserad till KI Campus Solna med avsikt att placeras i docent Lars Tjernbergs forskargrupp i samarbete med professor Bengt Winblad.  Det yttersta målet för Tjernbergs grupp är att förstå de patologiska mekanismer som leder till Alzheimers sjukdom. För detta ändamål analyserar man Alzheimer-relaterade cellbiologiska processer i primära neuroner med hjälp av konfokal- och superupplöst-mikroskopi samt andra relevanta cellbiologiska och biokemiska metoder.

Ämnesbeskrivning

Alzheimers sjukdom (AD) och andra neurodegenerativa sjukdomar är associerade med aggregering av vissa proteiner såsom beta-amyloid och tau. Projektets fokus är att finna nya behandlingskoncept för AD, baserat på identifiering av molekylära inhibitorer.

Din roll

Tjänsten involverar analyser av potentiella läkemedel som riktar sig mot relevanta processer för AD och andra neurodegenerativa sjukdomar. Specifikt kommer reglerande komponenter och potentiella läkemedel att undersökas i humana cellinjer och AD-relevanta musmodeller. Vi vill nu ta projektet ytterligare ett steg framåt genom att använda oss av artificiell intelligens (AI) för att underlätta identifiering och optimering av nya läkemedelskandidater.

Projektet fokuserar på att förhindra amyloid- och tau-aggregeringen genom att utveckla hämmande små molekyler mot intracellulär interaktion. Vi kommer att kombinera strukturella biologiska tekniker som t.ex. datorstyrd läkemedelsdesign, biokemiska och biofysiska metoder för att utveckla läkemedelskandidater för AD-behandling. Vi undersöker molekylernas biologiska effekt och utvärderar dem i ”proof-of-concept”-experiment. Projektet inkluderar också in silico läkemedelsdesign med hjälp av virtuell screening, ”hit-to-lead compound”-utveckling, ”leads”-optimering med t ex röntgen-kristallografi, implementering av biokemiska analyser för sammansatt screening, karakterisering av ”target” in vitro i humana cellmodeller och in vivo i olika AD-specifika musmodeller.

Vi söker en person med gedigen erfarenhet från liknande forskning för detta projekt. Du förväntas kunna attrahera din egen framtida finansiering för att etablera en självständig forskargrupp. 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som senior forskningsspecialist är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat god vetenskaplig skicklighet med en betydande vetenskaplig produktion. Den sökande ska även ha uppvisat god vetenskaplig självständighet där de egna insatserna har varit betydelsefulla och en forskningsplan av god kvalitet med tydlig framtidspotential.

Du förväntas ha ett brinnande intresse för att bedriva experimentell forskning och en ambitiös, innovativ attityd. Meriterande är erfarenhet av ovan beskrivna tekniker. Projektet bedrivs i samarbete med andra forskare varför samarbetsförmåga är av vikt. Du behöver också ha god förmåga i engelska språket i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som senior forskningsspecialist gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i föreskrifter för andra anställningar än läraranställningar i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Bedömningsgrunderna är en förteckning över de typer av skicklighet som ligger till grund för den sammanvägda bedömningen av den sökandes behörighet. Samtliga bedömningsgrunder ska beaktas men utgör var för sig inte krav för behörighet.

− Vetenskapliga originalarbeten, dess kvalitet och kvantitet med särskilt beaktande efter forskarutbildningen.

− Vetenskaplig självständig förmåga visad genom ledande och seniora författarskap.

− Nationella och internationella forskningssamarbeten.

− Granskare och utvärderare av andras vetenskapliga arbeten.

− Forskningserfarenhet från annan forskargrupp än där forskarutbildningen genomfördes.

− Utveckling av en egen forskningsprofil inom sitt ämnesområde.

− Plan för framtida forskning baserad på aktuell vetenskap.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna


Din karriär fortsätter här

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 22 juni 2023.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enl ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2308/2023
Kontakt
  • Johanna Lundblad, HR, 08-52486835
  • Bengt Winblad, Professor, 0706326771
  • Lars Tjernberg, Forskargruppsledare, 070-3665017
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
Publicerat 2023-06-01
Sista ansökningsdag 2023-06-22

Tillbaka till lediga jobb