Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet och samtidigt förbättra människors hälsa?

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) bedriver grundutbildning och forskarutbildning samt internationellt erkänd forskning med fokus på vanligt förekommande sjukdomar och skador. Målsättningen med all verksamhet är att förbättra människors hälsa.

Inom forskargruppen så undersöker vi orsaker till folksjukdomar så som astma och allergi med hjälp av epidemiologiska och laborativa metoder. Vi erbjuder en interaktiv och internationell forskningsmiljö där forskare med och utan klinisk bakgrund tillsammans arbetar för att öka kunskapen om, och förbättra behandlingen av, dessa folksjukdomar.

Din roll

Vi söker en biträdande lektor som vill bedriva translationell forskning med fokus på immunologiska biomarkörer för allergi, astma och relaterade sjukdomar.

Du kommer att arbeta i Erik Meléns forskargrupp där vi främst studerar riskfaktorer och biomarkörer för astma och allergi samt kartlägger hur dessa sjukdomar utvecklas från barndomen till vuxen ålder. Vi forskar också på COVID-19, både ur ett kliniskt och epidemiologiskt perspektiv. Din specifika roll blir att utforska immunologiska faktorer och andra biomarkörer som bl.a. kan kopplas till astma, allergi och COVID-19. Nationellt och internationellt samarbete ingår. Vi förväntar oss att du bidrar med expertis inom immunologi och cell- och molekylärbiologi. Vi förväntar oss också att du handleder doktorander och studenter, tar ansvar för andra pågående projekt i gruppen samt deltar i institutionens undervisning.

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 6 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. 

Med särskilda skäl avses:

  • föräldraledighet
  • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
  • plikttjänstgöring inom totalförsvaret
  • längre sjukdom
  • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader)
  • specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Specifika krav är doktorsexamen med inriktning mot immunologi. Mycket goda kunskaper i analys och tolkning av flödescytometri är ett krav, liksom erfarenhet av forskning på immunologiska cellfenotyper och biomarkörer hos barn, och av andra immunologiska in vitro metoder. Erfarenhet inom immunologisk forskning kopplad till allergi, astma och/eller COVID-19, omikdata samt av epidemiologisk forskning är starkt meriterande. Erfarenhet gällande insamlande av biologiskt material från epidemiologiska kohorter samt av att handleda studenter och doktorander är meriterande.

Du ska efter disputation visat förutsättningar för att fortsatt kunna bedriva självständig forskning av hög kvalitet. Du ska ha visat förmåga att som, huvudsökande, erhålla extern finansiering. Tidigare undervisning för vårdpersonal och studenter inom vårdsektorn är starkt meriterande.

Personliga förmågor så som god samarbetsförmåga, självständighet, ansvarstagande, noggrannhet samt förmåga till god kommunikation genom tal och skrift är essentiella för tjänsten. Sökanden måste behärska svenska språket eftersom tjänsten innefattar kommunikation med studiedeltagare och undervisning på svenska.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet, tidigare publikationer inom området och erfarenhet av immunologisk forskning enligt ovan nämnda kriterier. Särskilt meriterande är expertkunskap inom flödescytometri och immunologiska biomarkörer. Stor vikt kommer även att läggas vid de sökandes personliga lämplighet och bedömda förmåga att nå meritering för befordran till lektor inom tidsramen för anställningen som biträdande lektor. Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Södersjukhuset

Erik Meléns forskargrupp

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Den ska bestå av följande handlingar; CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 22 juni 2023.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2221/2023
Kontakt
  • Erik Melén, 08-52487508
Facklig företrädare
  • Claes Frostell, 08-12358116
Publicerat 2023-06-01
Sista ansökningsdag 2023-06-30

Tillbaka till lediga jobb