Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för laboratoriemedicin består av sju avdelningar inom vilka det bedrivs både forskning och undervisning. Institutionen är involverad i avancerad forskning inom såväl grundforskning som tillämpad forskning.

Avdelningen för biomolekylär och cellulär medicin (BCM) bedriver verksamhet som inriktar sig på användningen av modifierade biomolekyler, celler och cellprodukter som nya terapeutiska medel samt identifiering och studier av lämpliga biomolekylära och cellulära måltavlor för terapi och diagnos. Just nu söker vi en postdoktor till EL Andaloussi forskargrupp. Forskargruppens huvudfokus är att arbeta med leverans av makromolekyler till målceller in vivo. Vår forskning syftar till att utveckla nya och innovativa nanopartiklar som kan transportera proteiner, RNAn eller genterapier till målvävnaderna på ett säkert och effektivt sätt. Ett stort fokusområde är att genetiskt modifiera kroppens egna nano-leverans system, extracellulära veisklar (EVs), för riktad leverans av RNA- och protein terapier i sjukdomsrelevanta cellulära och djurmodeller. Vår forskningsplattform erbjuder således en unik möjlighet att upptäcka, tillverka och leverera avancerade terapier.

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning i 2 år.

Din roll

Som postdoktor kommer du att arbeta med utveckling av bioengineered extracellulära vesiklar (EVs) och testa nya LNPs för att förbättra leveransen av oligonukleotider och terapeutiska mRNAs. Det mesta av forskningen kommer att bedrivas med hjälp av cellinjer och djurmodeller. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är;

 • Kloning
 • Formulering av nanopartiklar
 • Cellodling
 • Intravenösa och ICV injektioner i möss
 • Organ harvest med analys av mRNA och protein
 • EV isolering och karaktärisering
 • Mikroskopi
 • Flödescytometri

Den första delen av arbetet innefattar att utveckla stabila cellinjer för produktion av EVs konstruerade för att bära på reporterproteiner. Upptag av sådana EVs som produceras från olika celler kommer sedan att utvärderas i olika mottagarceller. Den bästa EV-källan kommer sedan att genetiskt modiferas för att innehålla mRNA eller korta RNAs och testas för funktionell leverans i relevanta reporter cellinjer (reporter cellinjerna är redan etablerade i labbet). De bästa kandidatkonstruktionerna kommer senare att utvecklas för att rikta in sig på sjukdomsrelevanta mål först in vitro och senare in vivo. Parallellt kommer etablerade och nya LNPs att testas för dess förmåga att leverera kortare oligos och terapeutiska mRNAn in vitro och in vivo. 

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Utöver detta ska du ha bakgrund inom grundläggande biologi och/eller läkemedelskunskap. Anställningen kräver praktisk labberfarenhet och du måste ha gedigen kännedom om följande områden; molekylär kloning, formulering av nanopartiklar, produktion och rening av olika EVs. Då arbetet kommer att vara mycket innovativt krävs omfattande kunskap inom molekylärbiologiska tekniker, cellodling, processen att göra stabila celler via lentivirustransduktion eller transposontransfektioner, samt erfarenhet att formulera syntetsiska nanopartiklas såsom LNPs.

Utmärkta kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Innehav av FELASA-nivådjurlicens samt erfarenhet av experimentellt arbete med gnagare är också ett krav. Som person ser vi gärna att du är energisk och passionerad. Du trivs med att vara en del av ett team och bidrar aktivt till gruppen. I denna rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Flemingsberg

Läs mer om EL Andaloussi forskargrupp 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete En komplett publikationslista En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast 16 september.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 Oktober
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3266/2022
Kontakt
 • Samir El Andaloussi, Professor, 0852480000
Facklig företrädare
 • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
 • Emilie Hultin, SACO, 08-52483286
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2022-09-02
Sista ansökningsdag 2022-09-16

Tillbaka till lediga jobb