Karolinska Institutet, NVS

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelning
Sektionens vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och interprofessionell samverkan med vetenskaplig grund i omvårdnad. Sektionen har som huvuduppgift att bedriva utbildning inom huvudämnet omvårdnad samt att bedriva en patientnära och internationellt ledande forskning. Utbildning bedrivs på grund- (sjuksköterskeprogrammet), avancerad (specialistsjuksköterskeprogrammen) och på forskarutbildningsnivå. Sektionen har ett 100-talmedarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander.

Arbetsuppgifter
Anställningen är på heltid fördelad på 50% postdoktor och 50% adjunkt under 2 år.

Den postdoktorala anställningen är knuten till forskningsprojektet ”Exploring health and suffering of women living with chronic pain and exhaustion from a gender and caring perspective” med docent Maria Arman som ansvarig forskare. I tjänsten ingår samarbete i forskargruppen samt arbetsuppgifter i det pågående forskningsprojektets med analys och skrivande samt ny datainsamling. I projektet arbetar vi med kvantitativa såväl som kvalitativa forskningsmetoder.

I uppdraget som adjunkt ingår att undervisa i kurser på grund- och avancerad nivå. Som adjunkt ingår kursansvar och examinatorsuppdrag samt handledning och examination av examensarbeten på såväl grund som avancerad nivå kan ingå i tjänsten utifrån den sökandes kompetens och intresse men också utifrån verksamhetens behov och kan komma att förändras över tid. Undervisningsspråk är svenska.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor/adjunkt är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Vidare söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande dokumenterad pedagogisk erfarenhet av undervisning på högskolenivå. Tidigare erfarenheter av undervisning inom sjuksköterskeprogrammen är meriterande. Goda kunskaper i statistiska analyser och kvalitativa metoder är önskvärt liksom kunskaper i omvårdnads-/vårdvetenskaplig teori. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid personlig lämplighet och vid pedagogisk skicklighet, erfarenhet av undervisning och klinisk kompetens.Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4343/2019
Kontakt
  • Maria Arman, docent, , maria.arman@ki.se 08-524 8397
  • Kay Sundberg, enhetschef,, kay.sundberg@ki.se 08-524 83572
  • Ulla Cronfalk-Hernlund, Administrativ chef, , ulla.cronfalk-hernlund@ki.se, 08-524 868 18
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
Publicerat 2020-01-28
Sista ansökningsdag 2020-03-15

Inapoi la locuri de munca vacante