Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Postdoktortjänsten är placerad i forskargruppen Klinisk Genetik vid MMK med Professor Outi Mäkitie och Professor Richard Rosenquist Brandell som projektledare. Forskningens mål är att identifiera genetiska orsaker och molekylära mekanismer vid sällsynta skelettsjukdomar. Gruppen samarbetar nära med forskningsgruppen för Metabola bensjukdomar vid Helsingfors Universitet.

Din roll

Vi söker en motiverad postdoktoral forskare med klinisk erfarenhet som läkare och stark forskarbakgrund inom molekylär genetik och sällsynta sjukdomar, företrädesvis skelettsjukdomar. Målet med forskningsprojektet är att identifiera nya genetiska orsaker till skelettsjukdomar med osteoporos, onormal mineralmetabolism, kortvuxenhet eller deformiteter samt att karaktärisera de underliggande molekylära mekanismerna. Studien omfattar patienter och familjer med dessa sällsynta sjukdomar. Vi använder oss främst av helgenomsekvensering och RNA-sekvensering för att identifiera de underliggande genetiska defekterna.

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Vi är intresserade av kandidater med tidigare erfarenhet av olika genetiska metoder såsom eksom- och helgenomsekvensering, Sanger sekvensering och transkriptom analysering samt kännedom om högpresterande datorsystem såsom Linux, Phyton, R script eller annat programmeringsspråk. Då man identifierat den underliggande genetiska varianten, kommer forskaren samarbeta med andra experter inom teamet för att etablera en in vitro modell för att validera fynden.

Den utvalda personen förväntas samarbeta med molekylärbiologer, läkare och bioinformatiker, samt att aktivt delta i nationella och internationella samarbetsprojekt. Vi söker en entusiastisk, ambitiös, öppen-sinnad och socialt kompetent person som kan samarbeta med andra, är flexibel och som är beredd att ta en aktiv roll att föra projektet framåt. Den framgångsrika kandidaten bör vara själmotiverad och kunna hålla sig uppdaterad och skaffa information om utvecklingen inom det relevanta forskningsområdet, ha utmärkt social kompetens, kommunikations- och organisationsförmåga och förmåga att arbeta produktivt och dynamiskt i team samt ta självständigt ansvar. Den utvalda kandidaten kommer att arbeta i nära samarbete med andra medlemmar i teamet; därför läggs stor vikt på personlig lämplighet.

Den sökande bör ha medicine licentiatexamen och avlagd doktorsexamen eller högre inom medicin. 

Ytterligare krav är:

 • Dokumenterad erfarenhet av molekylär genetik och sällsynta sjukdomar, tidigare erfarenhet av forskning inom skelettsjukdomar ses som en fördel
 • Dokumenterad erfarenhet av sekvenseringsmetoder
 • Erfarenhet eller kännedom om högpresterande datorsystem såsom Linux, Phyton, R script eller annat programmeringsspråk
 • Dokumenterad förmåga att skriva vetenskapliga artiklar och en meritlista av publikationer i internationella refererade tidskrifter
 • Utmärkt kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med kollegor inom olika områden samt förmåga att dokumentera arbetes gång
 • Utmärkt förmåga att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt på engelska och svenska

Personlig lämplighet är ett viktigt kriterium.

Arbetet innefattar nära samarbete med professor Mäkities forskargrupp i Helsingfors och därför är kunskap om regelverk och dokumentation för klinisk forskning i Finland samt goda kunskaper i finska en fördel.  

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 25 juni 2024.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2445/2024
Kontakt
 • Outimaija Mäkitie, Principal Researcher , outimaija.makitie@ki.se
 • Richard Rosenquist Brandell, Professor/Överläkare, richard.rosenquist@ki.se
Facklig företrädare
 • Virpi Töhönen, SACO, virpi.tohonen@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
Publicerat 2024-06-11
Sista ansökningsdag 2024-06-25

Tillbaka till lediga jobb