Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vi söker en postdoktor som kommer att arbeta med ett spännande samarbetsinitiativ som syftar till att undersöka effekterna av perinatala psykiatriska störningar och relaterad läkemedelsbehandling på mödrarnas och avkommans hälsoutfall. Projektet är en del av ett nyligen beviljat Karolinska Institutet Research Incubator (KIRI) projekt och ansökningar är nu välkomna för en postdoktoral tjänst med handledning i Cruceanu Lab (Institutionen för fysiologi och farmakologi, FyFa) och Lu Lab (Institutet för miljömedicin (IMM) på Karolinska Institutet Solna campus.

Den postdoktorala forskaren kommer att ingå i det gemensamma samarbetet mellan forskningsgruppen Developmental and Translational Neurobiology vid FyFa som leds av biträdande professor Cristiana Cruceanu och gruppen Women's Mental Health vid IMM som leds av biträdande professor Donghao Lu. Dr Cruceanu leder ett forskningsprogram som studerar molekylära mekanismer för hur exponering för stress formar tidig mänsklig utveckling, i syfte att förstå de långsiktiga resultaten av dessa exponeringar på neurodevelopmental och mental hälsa. Vi använder toppmoderna in-vitro cellodlingsmodeller av hjärnan och placentan samt mänskliga kohorter. Dr Lu leder ett program för att förstå de underliggande biologiska mekanismer som påverkar reproduktiva humörsjukdomar (såsom perinatal depression, premenstruell dysforisk störning, perimenopausal depression etc.) och potentiella hälsokonsekvenser genom att utnyttja stora populationsbaserade kohorter med rika kliniska och molekylära data.

Din roll

Vi söker en enastående och innovativ postdoktor till vårt samarbetsteam. Vi är rika på data och behöver en datavetare på professionell nivå för att maximera vår analyskapacitet och fördjupa vår förståelse av viktig perinatal biologi. Denna person bör vara passionerat engagerad i att främja kunskapen om perinatal psykiatrisk biologi med det yttersta målet att förbättra kvinnors psykiska hälsa. Den sökande kommer att ansluta sig till våra team och bedriva forskning på hälsoregister/kliniska data samt molekylära och 'omics data som genereras från biospecimens och in-vitro exponeringsparadigm. Huvudsyftet med det föreslagna forskningsprogrammet är att särskilja effekterna av perinatal psykisk sjukdom och relaterad läkemedelsbehandling på moderns och avkommans hälsoutfall. Vi kommer att dra nytta av register/kliniska data för att utföra avancerade epidemiologiska mönster samt modellera exponering in vitro med hjälp av organoider med flera vävnader för att avslöja de underliggande biologiska mekanismerna för farmakologisk exponering. Den sökanden kommer att spela en nyckelroll i dessa nya projekt och kommer att ha ett rikt utbyte med forskare vid både grupper och avdelningar.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktoral forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte har avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka, förutsatt att samtliga krav på avlagd examen är uppfyllda före (tänkt) anställningsdatum. Detta måste styrkas av den sökandes huvudhandledare, direktör eller motsvarande. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

 • Sökande bör ha en doktorsexamen i en medicinsk vetenskap såsom epidemiologi, biostatistik, bioinformatik, datavetenskap etc. Vi kommer också att överväga personer med doktorsexamen inom andra områden, t.ex. molekylärbiologi, men som har avancerade/relevanta och påvisbara datavetenskapliga färdigheter (t.ex. analys av omikdata).
 • Tidigare erfarenhet av professionell analys av hälsoregisterdata eller sekvenseringsdata med hög genomströmning kommer att betraktas som en tillgång.
 • Sökande bör vara mycket kollegial och ha erfarenhet av att arbeta effektivt i "team science"-sammanhang. Sökande förväntas ha exceptionella organisatoriska färdigheter.
 • Framför allt kommer vi att utvärdera kandidatens förmåga att arbeta självständigt och samtidigt vara en lagspelare som kan samarbeta och bidra positivt till olika pågående projekt.
 • Sökande kommer att uppmanas att beskriva tidigare exempel på att ha utvecklat strukturerade tillvägagångssätt för att lösa oförutsedda och komplexa problem.
 • Utmärkt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska krävs, tillsammans med erfarenhet av vetenskapligt skrivande. Det professionella kommunikationsspråket för denna tjänst kommer att vara engelska.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö full av expertis och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och att främja bättre hälsa för alla. På Karolinska Institutet bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinsk utbildning i Sverige. Karolinska Institutet är ett statligt universitet, vilket ger medarbetarna flera förmåner såsom förlängd semester och generös tjänstepension. Medarbetarna har också fri tillgång till vårt moderna gym och får ersättning för sjukvård.

Som postdoktor i detta projekt kommer du att vara en del av KIRI, Karolinska Institutets forskningsinkubator, ett unikt initiativ vid KI för att bygga en gemenskap för tvärvetenskaplig forskning och genombrottsupptäckter. Du kommer att ha tillgång till två PI:s som du kan träffa och interagera med för att underlätta forskningsprocessen och öka forskningssynergin. Som en del av KIRI kommer du också att ha möjlighet att träffa andra KIRI-postdoktorer som bedriver toppmodern forskning, presentera ditt arbete vid vetenskapliga evenemang och delta i andra sociala KIRI-aktiviteter. Läs mer om KIRI här https://ki.se/en/research/ki-research-incubator-kiri

Anställningen är tvåårig med möjlighet till förlängning. Både Cruceanu- och Lu-grupperna har en stark meritlista när det gäller att främja forskare i början av karriären. Vi är starkt engagerade i rättvisa, mångfald och inkludering, och uppmuntrar personer med olika bakgrund att söka.

Placering:  Solna, Biomedicum

https://ki.se/en/research/groups/developmental-and-translational-neurobiology-cristiana-cruceanus-research-group

https://ki.se/imm/enheten-for-integrativ-epidemiologi

Ansökan

En anställningsansökan måste innehålla följande dokument på engelska eller svenska:

 • En fullständig meritförteckning, inklusive datum för disputationen, avhandlingens titel, tidigare akademiska positioner, akademisk titel, nuvarande position, akademiska utmärkelser och kommittéarbete
 • En fullständig lista över publikationer
 • Ett motivationsbrev med en sammanfattning av nuvarande arbete och intresse för tjänsten (högst en sida).

I ansökningsformuläret får du också svara på några frågor om varför du söker jobbet. Du kommer att bli ombedd att lämna kontaktuppgifter till två referenspersoner. Välkommen med din ansökan! 

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1520/2024
Kontakt
 • Cristiana Cruceanu, cristiana.cruceanu@ki.se
 • Donghao Lu, donghao.lu@ki.se
Facklig företrädare
 • Helin Norberg, SACO , helin.norberg@ki.se
 • Niklas Andersson, ST, niklas.andersson@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2024-04-10
Sista ansökningsdag 2024-05-22

Tillbaka till lediga jobb