Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på campusområdet i Solna. Mer information finns på: ki.se/meb

Avdelning

Institutionen är sedan 2007 ansvarig för utbildningsmomentet vetenskaplig utveckling inom läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Detta är ett nytt ämne i läkarutbildningen, och formerna för undervisningen är fortfarande under utveckling. Det tyngsta momentet inom vetenskaplig utveckling är examensarbetet som upptar läkarutbildningens hela termin 8. Syftet med examensarbetet är att ge studenterna en god grund för att kunna bedöma nya vetenskapliga rön som ligger till grund för dagens moderna medicin. Undervisningen skall också inspirera och motivera den blivande läkaren till en fortsatt nyfikenhet och ett vetenskapligt förhållningssätt i den framtida yrkesverksamheten.

 
Arbetsuppgifter

Vi söker en person som ska leda de pedagogiska aktiviteterna vid MEB inom läkarprogrammet, framför allt inom examensarbetet. Innehavaren av anställningen kommer att ansvara för den vetenskapliga utvecklingen av läkarprogrammet och leda den tvärvetenskapliga grupp som vidareutvecklar, koordinerar och undervisar inom programmet. Innehavaren av tjänsten kommer att ha det övergripande operativa ansvaret för detta arbete vilket kommer ske i samarbete med administratörer och lärare på MEB samt andra institutioner inom KI vilka bedriver undervisning inom läkarprogrammet. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att även ta sig an de stora utmaningar som finns i att möta framtida krav på pedagogiska aktiviteter inom läkarprogrammet på KI. Utveckling och utvärdering av det pedagogiska arbetet är därför av stor vikt.

Fördelningen av arbetet är 80 % grundutbildning (utvecklingsarbete, undervisning och administration) samt 20 % forskning.


Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Sökande måste ha avlagt doktorsexamen inom huvudområdet medicin samt ha kompetens motsvarande docentnivå. Dessutom fordras högskolepedagogisk utbildning om minst 10 veckor (varav minst fem veckor bör vara inom de senaste tre åren) samt pedagogisk skicklighet. Klinisk erfarenhet är meriterande. Sökanden bör ha dokumenterad erfarenhet som självständig forskare inklusive en dokumenterad förmåga att erhålla egna externa forskningsanslag samt handledning av egna doktorander.

Den sökande ska kunna uppvisa dokumenterad erfarenhet av akademiska ledningsuppdrag med fokus på utbildning. Anställningen kräver omfattande erfarenhet av förberedelse och uppläggning av kurs/kursmoment på grundutbildningsnivå av hög kvalitet. Särskilt meriterande är erfarenhet som kursansvarig för examensarbeten inom medicin samt deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete. Sökande ska kunna kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.


Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskild stor vikt vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömningen kommer viktning av meriter ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2) och lednings- utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter, tio vetenskapliga arbeten och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).  

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2182/2015
Kontakt
  • Fredrik Wiklund, fredrik.wiklund@ki.se
  • Paul Lichtenstein, paul.lichtenstein@ki.se
Facklig företrädare
  • Ann Almqvist, OFR, 08-524 861 99
  • Ulrika Zagai, SACO, 08--524 871 84, ulrika.zagai@ki.se
  • Gunnar Stenberg, SEKO, 08-524 880 75
Publicerat 2015-10-04
Sista ansökningsdag 2015-11-02

Wróć do ofert pracy