Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med syfte att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå. Forskningen vid institutionen syftar till att kartlägga hälsans bestämningsfaktorer, samt till att utveckla och utvärdera individinriktade och strukturella åtgärder samt bidra med kunskapsunderlag till riktlinjer och policydokument. Många av institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Vid institutionen finns 10 forskargrupper, omkring 100 forskarstuderande och cirka 140 anställda.

Din roll

Du kommer att leda forskningsprojekt som kombinerar implementeringsvetenskap, forskning inom tuberkulos och sociala skyddsnät. Du kommer att planera kvalitativa analyser av intervjuer som gjorts med patienter, hälsovårdinstitutioner och beslutsfattare. Du kommer även stöda koordineringen av projekt i Kenya, Tanzania, Moçambique och Indien. Du kommer kommunicera med projektpartners, förhandla kontrakt inom projektet, planera och leda arbetet inom forskning och relaterade publikationer, samt handleda studenter och personal inom projektet. Andra uppgifter kan också ingå, inklusive men inte begränsat till, rapportering om forskningsprojektets status och systematiska litteraturgenomgångar.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som forskningsspecialist är den som har uppvisat vetenskaplig skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara svensk doktorsexamen samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation.

Den valda sökanden måste ha en PhD inom folkhälsovetenskap med relevans för global hälsa och hälsopolicy. Den sökande ska visa dokumenterad erfarenhet av att leda forskningsprojekt i internationella samarbeten. De ska också ha erfarenhet av att erhålla och förvalta extern finansiering, och uppvisad erfarenhet av publicering i internationella fackgranskade tidskrifter. Tidigare erfarenhet av forskning om sociala skyddsnät krävs, liksom erfarenhet av internationell samverkansforskning och forskning i låg- och medelinkomstländer. Kritisk analysfärdighet i global hälsa är nödvändigt. Den sökande ska visa handledningsförmåga, erfarenhet av att leda och genomföra systematiska granskningar, samt utmärkt kunskaper i engelska. Kandidaten bör vara en god kommunikatör som kan arbeta effektivt i både en internationell och interdisciplinär miljö.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering:  Solna


Institutionen för global folkhälsa

Tio skäl att välja Karolinska Institutet

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 10 oktober 2023.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3541/2023
Kontakt
  • Knut Lönnroth, knut.lonnroth@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-52486437,magnus.ana@ki.se
  • SACO-styrelse, saco@ki.se
Publicerat 2023-09-26
Sista ansökningsdag 2023-10-10

Tillbaka till lediga jobb