Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Enheten för Arbetsmedicin bedriver forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Målet är att identifiera och förebygga ergonomiska, psykosociala, kemiska och fysikaliska hälsorisker i arbetsmiljön, och i förlängningen att främja ett hälsosamt och hållbart arbetsliv för alla. Verksamheten på enheten inkluderar forskning, utbildning och informationsspridning och är nära knuten till Centrum för Arbets- och miljömedicin vid Region Stockholm.

Din roll

Din roll som biträdande lektor innebär att självständigt arbeta med epidemiologisk forskning, med betoning på psykosociala och fysiska yrkesexponeringar, psykisk ohälsa, hälsoojämlikheter, tidiga arbetskraftsutträden och arbetslivslängdsberäkningar. Forskningen baseras på existerande data från nationella befolknings- och kvalitetsregister i Sverige. I rollen ingår också undervisning. Exempel på arbetsuppgifter är: 

 • Planera och leda forskningsprojekt
 • Producera vetenskapliga publikationer och forskningskommunikation
 • Arbeta med och utveckla yrkesexponeringsmatriser
 • Ansöka om externa forskningsmedel
 • Undervisa på avancerad nivå
 • Handledning på studenter på avancerad och forskarutbildningsnivå
 • Initiera och delta i samarbeten med forskargrupper och myndigheter, regionalt och nationellt 

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 6 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor. 

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. 

Med särskilda skäl avses:

 • föräldraledighet
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret
 • längre sjukdom
 • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader)
 • specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk- och vetenskaplig skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet kommer att sättas främst vid bedömningen av kandidaterna. Erfarenhet av forskning inom arbetsepidemiologi, av vetenskaplig publicering samt skrivande av externa forskningsansökningar ses som centralt för framgång i rollen. Den rekryterade ska har följande kvaliteter: 

 • Doktorsexamen inom epidemiologi med folkhälsovetenskaplig inriktning eller liknande
 • Betydande erfarenhet av arbete med stora databaser och hög skicklighet i datahantering
 • Stor färdighet i statistikprogrammet SAS
 • Stor erfarenhet av arbete med svenska registerdata
 • Vetenskapliga publikationer inom området folkhälsoepidemiologi, i synnerhet psykisk ohälsa
 • Erfarenhet av yrkesexponeringsmatrisers användning och kunskap om det svenska yrkesklassifikationssystemet
 • Formell högskolepedagogisk utbildning
 • Erfarenhet av undervisning och kursledarskap
 • Erfarenhet av studenthandledning på avancerad- och forskarutbildningsnivå

Följande kompetenser, färdigheter och erfarenheter ses som meriterande: 

 • Utmärkta skrivfärdigheter och behärskande av engelska språket i tal och skrift samt goda färdigheter i svenskspråkig kommunikation i tal och skrift
 • Kunskap om psykosociala och fysiska yrkesförhållanden, metoder för beräkning av arbetslivslängd samt ojämlikhet i hälsa

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna 

Mer information om Enheten för arbetsmedicin hittar du här:

Enheten för Arbetsmedicin

 

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Den ska bestå av följande handlingar; CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.


Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2115/2023
Kontakt
 • Daniel Falkstedt, senior forskare, daniel.falkstedt@ki.se
Facklig företrädare
 • Anne Boström, SEKO, 08-52487579,anne.bostrom@ki.se
 • Niklas Andersson, OFR, 08-52487419,niklas.andersson@ki.se
 • Anda Gliga, Nanna Fyhrquist, Saco-S, anda.gliga@ki.se,nanna.fyhrquist@ki.se
Publicerat 2023-06-09
Sista ansökningsdag 2023-06-25

Tillbaka till lediga jobb