Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. MTC har cirka 40 forskargrupper och våra nyckelord är multidisciplinära, överbryggande, nationella och internationella samarbeten.

Ämnesbeskrivning

Vi söker en högt motiverad kandidat som har stark expertis inom mikrobiota och relaterad forskning, samt tidigare forskningserfarenhet och dokumenterad expertis inom följande områden: 1) Vaginalt mikrobiom och humant papillomvirusrelaterade infektioner och cancerutveckling, särskilt genom translationella studier i samarbete med kliniker. 2) Tarmmikrobiom och patogen interaktion med 3D-modeller. 3) Isolering av bakteriofager och bakteriofagterapi. 4) Genetisk redigering av patogener och deras relation till respons hos värdorganism.

Din roll

Fokus för positionen är på bakteriofagterapi och mikrobiota inom kvinnors hälsa. Kandidaten förväntas spela en ledande roll i att generera vetenskapliga hypoteser, genomföra experiment, analysera data, förbereda presentationer av resultat och manuskript. Kandidaten bör också kunna handleda studenter och arbeta självständigt. Kandidaten kommer att arbeta med flera projekt relaterade till mikrobiota inom kvinnors hälsa, samt tarmmikrobiota och bekämpning av antibiotikaresistenta patogener. Dessa projekt innefattar en rad mikrobiologiska och molekylärbiologiska tekniker, inklusive bakteriofagexperiment, mikrobiotakultur och analys, samt forskning relaterad till infektioner och kvinnors hälsa.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som senior forskare är den som, utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har uppvisat vetenskaplig skicklighet. Den sökande ska vara forskningsledare och ha en egen etablerad forskningslinje. Den sökande ska därutöver ha en dokumenterad vetenskaplig produktion av hög kvalitet med särskilt beaktande de senaste sex åren, ha en potential att driva forskningen kraftfullt framåt samt vara nationellt och internationellt erkänd. Den sökande ska även ha långsiktig och god företrädesvis extern finansiering samt ha visat en potential att erhålla ytterligare extern finansiering. Den sökande ska också ha erfarenhet av undervisning och handledning samt uppvisat goda ledaregenskaper.

Bedömningsgrunder

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

 • En självständig forskningslinje.
 • Dokumenterad expertis inom samtliga ämnesområden som listas ovan.
 • Publicering av flera originalvetenskapliga artiklar som huvudförfattare.
 • Handledning av studenter på kandidat-, magister- och doktorandnivå samt postdoktorala forskningsmedarbetare.
 • Förmåga att handleda en doktorand fram till examen.
 • Certifiering som Docent.
 • Bevis på organisering av kurser eller projekt på magister- och doktorandnivå.
 • Tillgänglighet av extern finansiering, såsom en Vetenskapsrådet (VR) startbidrag eller internationella bidrag.

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

 •  Har blivit inbjuden som talare vid konferenser både nationellt och internationellt.  

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde omg
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1282/2023
Kontakt
 • Lars Engstrand, lars.engstrand@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, carina.eklund@ki.se
Publicerat 2023-03-23
Sista ansökningsdag 2023-04-06

Tillbaka till lediga jobb