Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, sjukgymnastprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet.

Arbetsplats
Forskargruppen Kirurgisk vårdvetenskap, Norra Stationsgatan 67, plan 2, Stockholm, med närhet till Stockholm city, tunnelbana, mataffärer, restauranger och butiker.

Forskargruppen
Vi bedriver forskning inom kirurgisk vårdvetenskap med fokus på hälsorelaterad livskvalitet och symtom efter kirurgi för matstrupscancer. Vi studerar olika patientrapporterade mått, vilket innebär att patienten besvarar enkäter eller intervjuas. Forskargruppen består av forskare, doktorander, biostatistiker och projektadministratörer. Arbetsmiljön är stimulerande, aktiv och kreativ. Kontoret delas med en annan forskargrupp som vi samarbetar med, vilket gör att vi är ett större antal personer på arbetsplatsen dagligen. Arbetsplatsmöten, forskargruppmöten, seminarieverksamhet, ”journal club” och ”methods club” är gemensamma aktiviteter. Vi bedriver forskarutbildningskurser och har stora nationella och internationella forskningsnätverk. De anställda är från olika länder och vårt gemensamma språk är engelska. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: https://ki.se/mmk/kirurgisk-vardvetenskap

Arbetsuppgifter
Vi bedriver ett nationellt forskningsprojekt som bygger på datainsamling av patientrapporterade mått hos patienter som opererats för matstrupscancer i Sverige. Inom ramen för detta forskningsprojekt pågår även en randomiserad studie om effekter av fysisk träning.
Vi söker en person som tillsammans med befintlig forskningssjuksköterska sköter datainsamlingen i projektet. Arbetet innebär att genomföra strukturerade personliga intervjuer (datoriserade enkäter) med patienter samt inkludera patienter i den randomiserade träningsstudien. Efter intervjun genomförs mätningar av kroppsvikt, längd och muskelstyrka. Varje patientbesök tar ca 2 timmar. Då projektet omfattar i stort sett alla patienter som opererats för matstrupscancer i Sverige innebär arbetet en hel del resor. Det är i genomsnitt ca 2-3 intervjuer per vecka. Datainsamlingen har pågått sedan 2014 och väntas pågå i ytterligare 2 år. Resorna samordnas så flera patienter kan intervjuas vid samma resetillfälle, vilket ibland medför övernattning och varierade arbetstider. Du kan läsa mer om forskningsprojektet på https://ki.se/mmk/oscar-studien-0 och den randomiserade träningsstudien på https://ki.se/mmk/pa-studien.  Utöver datainsamlingen med patientintervjuer ingår även projektspecifikt administrativt arbete som transkribering av intervjuer, scanning av enkäter, inmatning av data i databaser och fortlöpande revidering och uppdatering av pågående datainsamling. Arbetet sker i nära samarbete med vår projektsamordnare som planerar och bokar in patientintervjuer och resor.
I arbetet ingår även att administrera våra forskarutbildningskurser och att vid behov vara behjälplig med andra administrativa sysslor.
Du förväntas samarbeta väl med oss i forskargruppen och bidra till vår verksamhetsutveckling. Engelska är det huvudsakliga arbetsspråket inom forskargruppen, men intervjuer och datainsamling sker på svenska

Kvalifikationer
Sjuksköterskeutbildning eller annan relevant medicinsk universitetsutbildning förutsetts. Erfarenheter av datainsamling samt patientintervjuer i forskningssyfte är meriterande. God förmåga att arbeta självständigt samt att organisera och strukturera arbetet är viktiga egenskaper. Du bör vara socialt kompetent, prestigelös och flexibel som person. Utmärkta språkkunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska är en förutsättning.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3125/2019
Kontakt
  • Pernilla Lagregren , 08-5177 5984 eller 070-3765479
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, elisabeth.noren-krog@ki.se
Publicerat 2019-05-23
Sista ansökningsdag 2019-06-24

Wróć do ofert pracy