Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen för kardiovaskulär medicin

Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i avdelningar som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare och biomedicinare. Institutionen har tre profilområden: allergi, kardiovaskulär medicin och inflammatoriska sjukdomar.

Avdelning
Forskargrupp Nilsson ingår i Avdelningen för Kardiovaskulär medicin vid Institutionen för Medicin, Solna vid Karolinska Institutet, och är belägen vid Bioclinicum. Gruppen bedriver forskning inom cellulär metabolism, med särskilt fokus på cancermetabolism, och innefattar både experimentellt arbete och beräkningstekniker för att analysera storskaliga data såsom mass-spektrometri, mikroarray och sekvensdata med fokus på metabolism. Gruppen har unik kombination av kompetens inom cellbiologi, speciellt cellulär metabolism, samt matematisk/statistisk dataanalys.

Arbetsuppgifter
Vår grupp har studerat metabola förlopp i relation till cellcykeln, har i samband med dessa studier upptäckt att mitokondriellt arginas (ARG2) är viktigt för celldelning i cancerceller. Denna tjänst som postdoktor syftar till att vidare studera detta fenomen, och undersöka om ARG2 kan vara en möjlig målmolekyl för framtida cancermediciner. Den anställde kommer att arbeta experimentellt med cell- och molekylärbiologiska tekniker för att studera ARG2 i cancerceller. Detta omfattar ”knockdown” av ARG2 med RNA-interferens; mätning av celltillväxt; cellcykelanalys med hjälp av flödescytometri; cellsortering baserat på DNA för att isolera celler i olika cellcykelfaser; samt analys av metabolism i odlade och sorterade celler med hjälp av isotopspårning och mass-spektrometri (LCMS). I arbetsuppgifterna ingår att planera, utföra och dokumentera experiment; att följa den vetenskapliga litteraturen inom området; att sammanställa rapporter och ge presentationer kring forskningsresultaten; samt att delta i författande av vetenskapliga artiklar.

Kvalifikationer
Den anställde ska ha djup kunskap om cell- och molekylärbiologi, särskilt vad gäller cellulär metabolism i cancerceller, och gedigen erfarenhet av experimentellt arbete inom cell- och molekylärbiologi, med mycket god förmåga att planera och genomföra experiment. Av särskild vikt är god erfarenhet av flödescytometri och cellsortering av adherenta humana celler; analys av flödescytometridata, särskilt cellcykelanalys; erfarenhet av metoder för att studera cellulär metabolism och metabola enzym, inklusive biokemiska assayer för metabolitkoncentration och enzymaktivitet, samt isotopspårning i cellkultur med stabila isotoper och extraktion av metaboliter för mass-spektrometrianalys (metabolomics); erfarenhet av metoder för att studera RNA- och proteinuttryck, inklusive RT-PCR, gelelektrofores och Western blotting; samt erfarenhet av metodik för ”knockdown” med RNA-interferens. Den anställde ska också vara förtrogen med relevanta metoder för analys av storskalig LCMS-data från isotopspårningsförsök, och bör vara kunnig inom programmering med tekniska beräkningsplattformar för att kunna genomföra sådan dataanalys. Vidare ska den anställde ha god förtrogenhet med litteraturen inom cellulär metabolism, och självständigt kunna analysera nya data i jämförelse med publicerade resultat, samt kommunicera obehindrat på engelska i tal och skrift. Kunskap om cancermetabolism i allmänhet och argininmetabolism i synnerhet är meriterande. Intresse för läkemedelsutveckling är en fördel, då projektets långsiktiga mål är att utnyttja mekanismer inom metioninmetabolism för framtida cancerläkemedel.
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2950/2019
Kontakt
  • Roland Nilsson, 0722 334580
Publicerat 2019-05-16
Sista ansökningsdag 2019-05-26

Wróć do ofert pracy