-med inriktning mot utbildning och forskning

Institution

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och därutöver drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus samt Stockholms läns landsting (SLL). Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet. Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning

Avdelningen för Ögon och syn vid S:t Eriks Ögonsjukhus har ett stort undervisningsåtagande inom bland annat oftalmologi och optometri. Vid avdelningen finns enheten för optometri som ansvarar för Optikerprogrammet och Magisterprogrammet i klinisk optometri. Enheten ansvarar även för KIs Optikercentral som är den klinik där optikerstudenterna får sin kliniska utbildning och exponering. Institutionen söker nu en professor som kan vara med att utveckla verksamheten vid enheten för optometri.

Arbetsuppgifter

Anställningen är inriktad mot utbildning och forskning. Innehavaren av professuren förväntas vara en nyckelperson i arbetet med att utveckla både utbildning och forskning vid enheten för optometri och därmed ansvara för att stärka optometrins position såväl inom KI som internationellt och gentemot samhället. I dina arbetsuppgifter kommer både teoretisk- och klinisk undervisning på alla nivåer att ingå. Du kommer också att arbeta med utveckling och uppföljning av forskning i nära anslutning till vår kliniska optometriska verksamhet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet). Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper.

Sökande ska vara utbildad optiker med mycket god kunskap inom optometri. Goda kunskaper i metod och design är ett krav pga ökade evidenskrav inom fältet.

Bedömningsgrunder

Anställningen har en inriktning mot utbildning och forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (3), och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Forskningsområdet optometri är relativt nytt i Sverige så en bred optometerisk forskningsbakgrund är meriterande då det är viktigt för att kunna vidareutveckla vetenskapsområdet och stödja dina medarbetare. Meriterande är även att du har internationell kunskap och erfarenhet av det optometeriska området kring utbildning, utveckling och forskning.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Umowa o pracę na czas nieokreślony
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5997/2018
Kontakt
  • Mats J Olsson, Prefekt, mats.j.olsson@ki.se
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37 arsalan.amir@ki.se
Publicerat 2019-05-22
Sista ansökningsdag 2019-06-11

Wróć do ofert pracy