Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med målet att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå. Forskningen vid institutionen syftar till att kartlägga hälsans bestämningsfaktorer, samt till att utveckla och utvärdera individinriktade och strukturella åtgärder för att förbättra hälsan. Många av institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Vid institutionen finns 12 forskargrupper, omkring 110 forskarstuderande och cirka 140 anställda.

Denna tjänst är placerad i forskargruppen EPiCSS, Epidemiologi och interventioner; psykisk hälsa, substansbruk och social kontext. Gruppens målsättning är att utveckla tidiga interventioner och förebygga psykisk ohälsa, inklusive substansbruk, genom att förstå risk- och skyddsfaktorer.

Din roll

Vi söker en person med intresse för och expertis inom psykiatrisk epidemiologi, för arbete inom ett FORTE-finansierat forskningsprojekt med fokus på hur migration påverkar risken för psykiatrisk tvångsvård:  ”Varför tvångsvårdas utrikesfödda oftare än svenskfödda i psykiatrin?”.  Syftet är att studera varför användningen av psykiatrisk tvångsvård skiljer sig inom olika grupper av utrikesfödda jämfört med den svenska majoritetsbefolkningen och att undersöka möjliga orsaker till eventuella skillnader. Inom projektet kommer sökande att arbeta med longitudinella registerstudier.

Huvudsaklig uppgift är produktion av vetenskapliga artiklar för publicering. Den sökande förväntas planera och genomföra statistiska analyser, presentera på konferenser och delta i att skriva forskningsansökningar. Vidare förväntas den sökande bedriva viss undervisning och handledning.

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Vi söker en motiverad blivande postdoktor med bakgrund i och kunskap om registerbaserad psykiatrisk epidemiologi. Vidare krävs mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift samt erfarenhet av vetenskapligt skrivande. Goda statistikkunskaper (SAS/Stata/SPSS) är också ett krav. Den sökande skall ha erfarenhet av att självständigt analysera länkande registerdata. Erfarenhet av registerforskning, forskning inom psykiatrisk epidemiologi, forskning om migranter och kunskap om det svenska hälsovårdssystemet är meriterande. Den sökande bör även ha god samarbets- och kommunikationsförmåga.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna, Torsplan

Läs mer om EPiCCs forskargrupp
Läs mer om projektet du kommer att arbeta i

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2024-08-15.
Ansökningsprocessen kommer att pågå under sommaren och nästa steg i processen med intervjuer förväntas påbörjas i augusti.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2317/2024
Kontakt
  • Hanna Johans, hanna.johans@ki.se
  • Anna-Clara Hollander, anna-clara.hollander@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-52486437,magnus.ana@ki.se
  • Saco styrelse, saco@ki.se
Publicerat 2024-05-31
Sista ansökningsdag 2024-08-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb