Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Karolinska Institutet (KI) gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Satsningen är i linje med Strategi 2030 och görs för forskning inom ämnesområdet medicinsk vetenskap - inkluderande medicin, vård och hälsa. Anställningarna finansieras av KIs fakultetsnämnd.

Din roll

Anställningen som biträdande lektor är tidsbegränsad till högst sex år men medför en rätt att bli prövad för befordran till tillsvidareanställning som lektor. Syftet med anställningen som biträdande lektor är att utveckla självständighet som forskare och att meritera sig både vetenskapligt och pedagogiskt. Anställningen har inriktning mot forskning men även undervisning och administrativa uppdrag kan ingå. Anställningens innehåll och villkor förhandlas med berörd institution inför anställning. 

Kvalifikationer

Behörig för anställning som biträdande lektor är person som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl för att avräkna tid.

Med särskilda skäl avses:

  • föräldraledighet
  • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
  • plikttjänstgöring inom totalförsvaret
  • längre sjukdom
  • klinisk allmäntjänstgöring (max 24 månader)
  • specialistutbildning för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Sökande ska under de senaste åren ha genomfört forskning av hög kvalitet, samt visa förutsättningar för att fortsatt kunna bedriva forskning av hög kvalitet.

Den sökande ska under de senaste åren, t.ex. som postdoktoral forskare, ha publicerat i internationellt ledande tidskrifter för sitt ämnesområde, med en framträdande plats i författarlistorna, företrädesvis som förste- och/eller sisteförfattare. Sökande ska visa förmåga att som huvudsökande erhålla god extern finansiering.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Bedömning av de sökande görs utifrån vetenskaplig skicklighet baserat på två bedömningskriterier; Sökandes kompetens och projektets vetenskapliga kvalitet. För mer detaljerad information om anställningen och bedömningskriterier, vänligen besök vår webbsida.

Information om anställning som biträdande lektor genom utlysningen

Den sökande som erhåller en anställning förväntas förhandla anställningsvillkoren med en (eller fler) relevant(a) institution (er) vid KI. Anställningen avtalas med mottagande institution, som också sätter lönen.

Anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning på högst sex år totalt vid KI. Tillträdesdatum vid mottagande institution ska vara senast tolv månader efter beslut om tilldelning.

Mottagande institution tilldelas ett rambelopp på 1 000 000 SEK per år i högst sex år. Dessa medel ska användas som lönemedel samt för löneomkostnader relaterade till anställningen.

En sökande som redan är anställd som biträdande lektor vid KI kan endast erhålla en ny anställning inom ramen för denna utlysning om den sökande varit anställd mindre än två år. Den sammanlagda anställningstiden får vara högst vara sex år.

I det fall en person som erhåller medel genom utlysningen för biträdande lektor sedan tidigare har en pågående anställning som biträdande lektor vid KI, räknas den tiden av och de tilldelade medlen minskas i motsvarande utsträckning.

Utöver lönemedel utgår ett startbidrag för forskning till sökande som beviljats en anställning som biträdande lektor genom utlysningen. Bidraget omfattar totalt 2 500 000 SEK och kommer att fördelas 1 000 000 SEK år 1, 1 000 000 SEK år 2 samt 500 000 SEK år 3.

Besök vår hemsida för mer information om rekryteringsprocessen och villkoren för utbetalning av medel. Sökande som avser utföra kliniskt arbete vid sidan av anställning som biträdande lektor uppmanas särskilt ta del av Villkor för utbetalning av medel och kontakta academic- appointments@ki.se vid frågor.

Särskild prövning för befordran till lektor

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.

Vad erbjuder KI?

En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. KI är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relation till hälso- och sjukvården är viktig för att utföra utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är KI också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Beroende på institution kan det vara i kommunerna Solna, Huddinge, Danderyd eller Stockholm.

Din karriär fortsätter här

Besök våra webbsidor för mer information om utlysningen:

Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare

 

Ansökan

Korrekt presentation av kvalifikationer är en högt prioriterad fråga på KI. Det är därför viktigt att meriterna anges på ett korrekt sätt och att instruktionerna följs noggrant. Om felaktigheter hittas kan din ansökan komma att nedprioriteras. 

Ansökningshandlingar laddas upp i rekryteringssystemet Varbi och ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

  • Personligt brev (½ sida)
  • Ansökningsformulär (formuläret finner du här)
  • PhD certifikat

Bifoga även eventuella intyg för avräkningsbar tid på svenska eller engelska. 

Varmt välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2024 (kl. 23.59 CEST).

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 8
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1609/2024
Kontakt
  • HR-avdelningens rekryteringsteam, academic-appointments@ki.se
Publicerat 2024-06-03
Sista ansökningsdag 2024-08-12
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb