Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vid Institutionen för Medicin i Solna bedrivs basala och kliniska studier av hög kvalitet med betydelse för människors hälsa. En inspirerande och givande miljö med kunskapsutveckling i fokus. Vi söker nu en postdoktoral forskare för ett projekt där könskillnader i immunsystemets funktion vid Sjögrens syndrom och associerade tillstånd är i fokus.

Din roll

Den reumatologiska forskningsavdelningen vid Karolinska institutet i Solna bedriver både klinisk och basal forskning kring reumatiska sjukdomar. Vid dessa sjukdomar är immunsystemet felreglerat och angriper kroppsegna vävnader. Majoriteten av de drabbade är kvinnor, men de molekylära och cellulära mekanismerna som leder till den ökade sjukdomsfrekvensen hos kvinnor är inte klarlagda. Reumatologiska forskningsavdelningen söker nu kandidater för en tjänst som postdoc med uppgift att utveckla och leda studier av immunceller vid Sjögrens syndrom och associerade tillstånd. Projekten innefattar analys av olika immuncellspopulationer av från människa och mus av manligt och kvinnligt kön, fastställande av deras fenotyp och funktion, samt analys av genetiska och genexpressionsdata. Positionen innebär även handledning av studenter på olika nivå, att själv söka externa anslag och att skriva och publicera vetenskapliga artiklar. Som del av arbetsuppgifterna ingår att bistå forskare i gruppen med analys av dataset.

Vem är du?

För tjänsten krävs:

 • Disputerad inom området
 • Erfarenhet av att driva vetenskapliga projekt
 • Goda kunskaper om autoimmuna sjukdomar och deras patogenes, inklusive genetik och omgivningsfaktorer
 • Avancerad matematisk kunskap för statistisk modellering
 • Erfarenhet av att hantera stora dataset, samt integrering och analys av dataset av olika karaktär
 • Erfarenhet av single cell RNAseq dataanalys
 • Hantera, preprocessera och analysera NGS data
 • Analys av genetisk variation och mutationer i trios
 • God samarbets- och initiativförmåga
 • Mycket goda språkkunskaper i engelska

Den sökande bör även ha god vana av att författa vetenskapliga texter och presentera resultat.

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering

Tjänsten är placerad inom Institutionen för medicin, Solna. Institutionen består av tolv avdelningar och varje avdelning består av flertalet forskargrupper. Den aktuella tjänsten är placerad inom forskargrupp Marie Wahren-Herlenius vid Avdelningen för Reumatologi. Gruppens studier är fokuserade till systemisk autoimmunitet, och hur kön och geners variation influerar sjukdomsutveckling. Studier bedrivs både med patienter, experimentella modeller och in vitro-system. Vår målsättning är att genom translationella studier förstå de mekanismer som leder till att systemisk reumatisk sjukdom utvecklas som bas för prevention och nya behandlingar.

 

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till "en bättre hälsa för alla"] ---

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2428/2023
Kontakt
 • Marie Wahren-Herlenius, marie.wahren@ki.se
Facklig företrädare
 • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
 • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
Publicerat 2023-06-09
Sista ansökningsdag 2023-06-23

Tillbaka till lediga jobb