Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Som postdoktor i detta projekt kommer du att vara en del av KIRI, Karolinska Institutets forskningsinkubator, ett unikt initiativ vid KI för att bygga en gemenskap för tvärvetenskaplig forskning och banbrytande upptäckter. Du kommer att ha tillgång till två PI:s som du kan träffa och interagera med för att underlätta forskningsprocessen och öka synergieffekterna. Som en del av KIRI kommer du också att få möjlighet att träffa andra KIRI-postdoktorer som bedriver toppmodern forskning, presentera ditt arbete vid vetenskapliga evenemang och delta i KIRI-aktiviteter. Läs mer om KIRI här

https://ki.se/en/research/ki-research-incubator-kiri

Din roll

Vi söker en postdoktor som brinner för antiviral CD8 T-cellsimmunitet och för att arbeta med ett verkligt translationellt projekt som kopplar samman grundläggande och klinisk immunologi. Det långsiktiga målet är att förbättra immunövervakningen efter vaccination eller infektion genom att bestämma kvaliteten på det antivirala CD8 T-cellssvaret med hjälp av avancerad flödescytometri. Projektet bygger på grundläggande kunskap som genererats i Gerlach-laboratoriet och som postdoktorn nu kommer att översätta och testa i kliniska prover som samlats in i miljön i Gredmark Russ-laboratoriet.

Postdoktorn kommer att interagera och samarbeta med grundläggande och kliniska forskare, bearbeta kliniska prover, inklusive från virusinfekterade individer, och utföra och utveckla metoder för avancerad flödescytometri. Postdoktorn förväntas planera, utföra, analysera och dokumentera experiment på ett transparent sätt, samt kommunicera resultaten inom, mellan och utanför forskargrupperna.  I arbetsuppgifterna ingår vidare att aktivt delta i forsknings- och journal clubs- möten, samt att bidra till att den lokala forskningsmiljön fungerar väl. Med tanke på projektets samarbetskaraktär och de två laboratoriernas kompletterande expertis kommer postdoktorn regelbundet att resa mellan Karolinska Institutets campus i Solna och Flemingsberg och utföra experimentellt arbete och delta i aktiviteter i båda laboratorierna.

Vem är du?

Vi söker en mycket motiverad, initiativtagande och tekniskt kunnig person som brinner för att bedriva translationell forskning inom T-cellsimmunologi. Den framgångsrika kandidaten måste ha ett kritiskt sinne, vara samarbetsvillig, teamorienterad och ha en kollegial attityd och de interpersonella färdigheterna som krävs för att effektivt kommunicera och samarbeta med kollegor med olika bakgrund. Det krävs uthållighet när det gäller att arbeta mot mål, utmärkta planeringsfärdigheter som möjliggör en hög grad av flexibilitet när kliniska prover anländer samt en proaktiv och problemlösande attityd. Tjänsten kräver dessutom engagemang för projektet, noggrannhet och uppmärksamhet på detaljnivå. Postdoktorn måste kunna arbeta både självständigt och som en samarbetsvillig och hjälpsam teammedlem. Tjänsten kräver att man upprätthåller noggranna och detaljerade experimentella register. Den sökande bör vara vetenskapligt nyfiken, ha en personlighet som passar in i grupperna och en inre drivkraft att främja en samarbetsatmosfär inom gruppen. 

 Nödvändiga kvalifikationer:

- Doktorsexamen i immunologi eller ett relaterat område

- en gedigen teoretisk och experimentell bakgrund inom cellulär immunologi

- utmärkta färdigheter i flödescytometri

- Erfarenhet av hantering av primära immunceller

- Förmåga att arbeta självständigt och samarbeta i mångfaldig grupp

- Utmärkta kommunikationsfärdigheter och kunskaper i skriven och talad engelska

- En stark motivation att arbeta med det beskrivna projektet

- Känna till dina egna gränser för kunskap och energi och kunna kommunicera dessa till gruppledarna och dina kamrater

- Bekväm med musforskning 

 Önskade kvalifikationer:

- erfarenhet av högdimensionell dataanalys

- erfarenhet av att hantera infektiösa prover

- erfarenhet av CD8 T-cellsimmunologi

Ge konkreta exempel på din erfarenhet av de listade teknikerna/hur du uppfyller kvalifikationerna.

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering


Tjänsten är placerad inom Institutionen för medicin, Solna. Institutionen består av elva avdelningar och varje avdelning består av flertalet forskargrupper. Den aktuella tjänsten är placerad inom  Carmen Gerlachs forskargrupp. Medan postdoktorn kommer att vara anställd vid Institutionen för medicin, Solna i Carmen Gerlachs forskargrupp, är projektet ett samarbete mellan Gerlach- och Gredmark Russ-grupperna, och postdoktorn kommer därför att utföra arbete i båda grupperna.

Forskningen i Gerlach-forskningsgrupp siktar att förstå grundläggande cellulära och molekylära principer som styr CD8 T-cellers svar på akuta infektioner och cancer. Med hjälp av en kombination av flera avancerade single-cell tekniker strävar vi efter att förstå de mekanismer som ligger bakom uppkomsten, upprätthållandet och konsekvenserna av heterogeniteten inom T-cellens immunsvar. Vårt långsiktiga mål är att denna kunskap ska bidra till förbättrade vacciner och immunterapier. Gerlach-gruppen är fysiskt placerad vid Centrum för Molekylär Medicin (CMM) (https://www.cmm.ki.se/) och är en del av Institutionen för Medicin Solna (https://ki.se/en/meds/department-of-medicine-solna).

Sara Gredmark Russ driver en forskargrupp parallellt med 50% kliniskt arbete med fokus på virala CNS-infektioner och akuta infektioner. Hon har stor erfarenhet av virusinfektioner ur ett kliniskt perspektiv, liksom ur ett grundläggande viralt och immunologiskt perspektiv. Under det senaste decenniet har Gredmark Russ grupp studerat immunsvaret vid akut infektion med Tick-borne encephalitis virus (TBEV) och är ledande inom detta område. Förutom TBEV har hon studerat SAR-CoV-2-infektion. Forskargruppen har en enastående position när det gäller tillgång till värdefullt kliniskt material, inklusive blodprover från patienter med Sara Gredmark Russ aktiva kliniska anknytning. Gredmark Russ forskargrupp är fysiskt placerad vid Centrum för Infektionsmedicin (CIM) (https://ki.se/en/medh/center-for-infectious-medicine-cim) och är en del av Institutionen för Medicin Huddinge (https://ki.se/en/medh/department-of-medicine-huddinge).

Centrum för Infektionsmedicin (CIM) och Centrum för Molekylär Medicin (CMM) vid Karolinska Institutet är båda forskningsmiljöer med nära samarbeten inom de olika oberoende forskargrupperna, vilket gör det möjligt att utföra immunologisk forskning i framkant. Både CMM och CIM har tillgång till moderna laboratoriefaciliteter, inklusive avancerade flödescytometrianläggningar (med vanliga och spektrala flerfärgsflödescytometrar och cellsorterare på BSL2- och BSL3-nivå) och BSL2/BSL3-laboratorier för arbete med prover från patienter som är infekterade med patogener i dessa kategorier och för in vitro-infektioner.

Labbets webbplatser: https://gerlachlab.com

https://ki.se/en/research/groups/diversity-within-the-t-cell-response-t-cell-memory-research-group-carmen-gerlach

https://ki.se/en/research/groups/viruses-and-their-interactions-with-the-immune-system-sara-gredmark-russ-group

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till "en bättre hälsa för alla"] ---

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2047/2024
Kontakt
  • Carmen Gerlach, Carmen.gerlach@ki.se
Publicerat 2024-05-15
Sista ansökningsdag 2024-06-05

Tillbaka till lediga jobb