Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med målet att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå. Forskningen vid institutionen syftar till att kartlägga hälsans bestämningsfaktorer, samt till att utveckla och utvärdera individinriktade och strukturella åtgärder för att förbättra hälsan. Många av institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Vid institutionen finns 12 forskargrupper, omkring 110 forskarstuderande och cirka 140 anställda.

I detta tvärvetenskapliga projekt finner du en unik möjlighet att arbeta tillsammans med erfarna forskare i interventions- och implementeringsforskning inom området matvanor, fysisk aktivitet, familjestöd och prevention av obesitas för barn 6-12 år.  Projektet har som mål att länka ihop två evidensbaserade program inom skola och primärvård i områden med stora hälsobehov för att minska ojämlikhet i hälsa. 

Din roll

Vi söker en motiverad postdoktor för detta 3-åriga projekt där vi har fått medel från Hjärt-Lungfonden för utveckling av en modell (Co-fam) som kombinerar två beprövade familjestödsprogram, det universella "En Frisk Skolstart" med det riktade "Mer och Mindre". I dag saknas en sammanhållen kedja för barn med ohälsosamma levnadsvanor och högt BMI, vilket betyder att många barn och deras familjer inte får stöd i tid som de enligt nationella riktlinjer har rätt till.

Teamet består av forskare från fem olika institutioner vid KI, men projektet är placerad vid Institutionen för global folkhälsa i forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet (se länk nedan). Tillsammans med föräldrar, skol- och primärvårdspersonal ska vi co-designa modellen som länkar ihop dessa två program på ett effektivt sätt. I en kommun med stora hälsobehov har vi implementerat det 1-åriga programmet En Frisk Skolstart i årskurs 1 sedan 2022. För att barn med större behov ska få utökat evidensbaserat stöd efter årskurs 1 ska vi co-designa en samverkansmodell så att dessa barn och deras föräldrar får möjlighet att delta i programmet "Mer och Mindre" som ges av dietister och annan personal inom primärvården. Modellen ska sedan utvärderas i en kontrollerad studie under 12–18 månader.

Din roll blir att koordinera projektet och tillsammans med övriga forskare skriva etikansökan, samverka med elevhälsan och vården i co-designprocessen samt  ge implementeringsstöd. Du ska även ta en ledarroll i datainsamling, analys och rapportering av resultat i vetenskapliga tidskrifter samt kommunicera med beslutsfattare, professionella aktörer och allmänheten. Du förväntas även vara involverad i anslagsansökningar samt undervisning och handledning av masterstudenter.

Tjänsten är på heltid och tidsbegränsad till 2 år, med möjlighet till förlängning. 

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Du måste ha en examen inom området folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap, vårdvetenskap nutrition eller liknande område och mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Projektet bygger i hög grad på samverkan och det kommer därför att ställas krav på mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga samt flexibilitet. Som person är du även strukturerad, ordningsam, noggrann och ambitiös. Arbetsspråket kommer i huvudsak att vara svenska och en del resor inom region Stockholm kommer att behövas. 

Det är särskilt meriterande att sökande har uppvisat kunskaper inom interventions- och implementeringsforskning, har erfarenhet av co-design och projektledning samt erfarenhet av datainsamling. Det är också meriterande att inneha kunskaper inom hantering av data och kvantitativ statistisk analys, vetenskaplig publikation samt besitter goda IT kunskaper. Det är meriterande att sökande har uppvisat kunskaper inom området matvanor, fysisk aktivitet och obesitas, kunskap i kvalitativ analys samt erfarenhet av att arbeta med forskning internationellt och tvärvetenskapligt. Till sist är det meriterande att ha arbetat inom vården, inneha ett intresse för barns och ungas hälsa och erfarenhet av att skriva populärvetenskaplig text riktat till vårdpersonal och allmänhet.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

Läs mer om forskargruppen-Samhällsnutrition och fysisk aktivitet

Läs mer om Institutionen för global folkhälsa (GPH)

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2024.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm, Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1593/2024
Kontakt
  • Liselotte Schäfer Elinder, liselotte.schafer-elinder@ki.se
Facklig företrädare
  • SACO styrelse, saco@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-52486437,magnus.ana@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2024-04-16
Sista ansökningsdag 2024-05-17

Tillbaka till lediga jobb