Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för neurogeriatrik

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 540 anställda och en omsättning på 530 miljoner år 2023, består av sju avdelningar och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelningen för neurogeriatrik består av ca 65 medarbetare. Avdelningen bedriver experimentell och translationell forskning relaterad till främst Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar men också mer allmänna molekylära mekanismer med biomedicinsk relevans studeras. Avdelningen är främst lokaliserad till BioClinicum, KI Campus Solna, samt till viss del i Neo, KI Campus Flemingsberg.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vi söker en mycket motiverad postdoktor för att studera effekten av könshormoner på den åldrande hjärnan. Du kommer att vara en del av Ivan Nalvartes forskningsgrupp vid NVS, KI. Forskningen fokuserar på att förstå hur förändrad signalering av könshormoner under olika livsstadier påverkar mental hälsa, kognition och demens. Vi använder både djurmodeller och komplexa 3D-cellmodeller med avancerade genomiska tekniker för att besvara våra forskningsfrågor.

Din roll

Könshormoner reglerar inte bara reproduktion, de deltar också i hjärnans åldrandeprocess och i välmående. Ändå är det långt ifrån känt hur könshormoner påverkar molekylära processer som formar vår hjärna och hur de interagerar med risk- och motståndsfaktorer som kan förklara könsskillnader i hjärnans sjukdomar.

Du kommer att vara en del av ett större projekt som studerar kritiska faser i livet där en individs mottaglighet för depression och psykisk sjukdom är ökad och kraftigt påverkad av förändringar i endokrin signalering, nämligen före födelse och i tidig postnatal period, pubertet, peripartum och övergången till äldre ålder. Du kommer också att vara en del av ett projekt som studerar effekten av hormonella ingrepp i ung vuxen ålder på risken att utveckla Alzheimers sjukdom. Detta projekt adresserar en del av den oro för hur könsbekräftande hormonbehandlingar hos transpersoner kan påverka risken för demens senare i livet.

Beteendestudier, epigenomiska och avancerade transkriptomiska analyser, samt utveckling och odling av hjärnorganoider är några av de metoder och tekniker du kommer att använda i laboratoriet. Ett multidisciplinärt arbetssätt kommer att användas där experimentella data integreras med epidemiologiska data från människor. Du förväntas vara en del av gruppen och arbeta och utvecklas i enlighet med gemensamma gruppmål och forskningsintressen.

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Vi söker en motiverad och team-orienterad postdoktor med bakgrund inom neurovetenskap.
Du ska ha erfarenhet av beteendestudier i möss och av cellodling samt vara väl förtrogen med moderna genomiska analysmetoder. Det är mycket fördelaktigt om du har erfarenhet av odling av hjärnorganoider och neuroendokrinologi. Framgångsrika kandidater är entusiastiska, ansvarsfulla och kan arbeta självständigt med experiment och analyser. Du bör även ge stöd i experimentell design och utförande till andra medlemmar i gruppen och du är villig att ta på dig administrativa uppgifter i laboratoriet. Flytande engelska i skrift och tal är ett krav.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna, BioClinicum

 Tio skäl att välja Karolinska Institutet

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast den 24 maj, 2024.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1343/2024
Kontakt
  • Ivan Nalvarte, Docent/Senior forskare, 08-52481148
  • Johanna Lundblad, HR-partner, 08-52486835
Facklig företrädare
  • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-58582665
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2024-03-26
Sista ansökningsdag 2024-05-24

Tillbaka till lediga jobb