Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Vill du bidra till att förbättra miljöhälsan för kvinnor och deras spädbarn? Gå i så fall med i vår forskargrupp inom reproduktiv epidemiologi som består av kliniker, forskare, postdoktorer och doktorander. Gruppen genomför studier relaterade till graviditet, förlossning och neonatalperioden med hjälp av nationella befolkningsbaserade hälso- och kvalitetsregister och klimatdata. Vi är en växande och spännande forskargrupp med en välkomnande arbetsplats och inspirerande uppdrag för förbättring av mödra- och spädbarns hälsa och samarbete med enheten för miljöepidemiologi vid Institutet för miljömedicin (https://ki.se/en/imm/unit)

Din roll

Som postdoktor kommer du att vara involverad i att forska inom mödra- och spädbarnshälsa samt effekten av hög temperatur och luftföroreningars påverkan. Din roll kommer även att innefatta koordinering och epidemiologisk forskning för ett EU-finansierat projekt: HIGH Horizons (Heat Indicators in Global Health; https://www.high-horizons.eu) som är ett samarbetsprojekt som inkluderar flera partners och områden för att undersöka höga temperaturers inverkan på mödra- och nyföddhets hälsa och hälsoarbetares prestationer. Projektet omfattar även hur man kan minska  samt ett lindrande paket med insatser. Ditt ansvarsområde inkluderar att bedöma värmens inverkan på mödrans, perinatala och neonatala negativa utfall med hjälp av det nationella svenska graviditetsregistret och andra datakällor i Europa och Afrika. Arbetet kommer att omfatta sammankoppling av klimat- och hälsoresultatdata, dataanalyser och manuskriptberedning i samarbete med andra forskare över det relevanta arbetspaketet. Den postdoktorala forskaren förväntas också åta sig en begränsad mängd undervisning och handleda studenter.Här beskriver du arbetsuppgifter och ansvarsområden.

Vem är du?

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Sökande som inte har avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan också söka, förutsatt att alla krav för avlagd examen är uppfyllda före (avsedd) anställningstidpunkt. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Detta ska styrkas av den sökandes huvudhandledare, direktör eller motsvarande. Behörighet för tjänsten inkluderar doktorsexamen inom medicin, epidemiologi, biostatistik eller närliggande område, formell utbildning inom epidemiologi eller biostatistik samt erfarenhet av epidemiologisk forskning. Sökande skall ha en hög kunskapsnivå i statistiska metoder tillämpliga för epidemiologi och vara en oberoende användare av statistisk programvara (helst SAS, STATA eller R). Du är organiserad, ansvarstagande, trivs med att arbeta i team och är flytande engelska i tal och skrift. Meriter inkluderar svenska kunskaper, biomedicinsk kunskap inklusive mödra- och nyföddhetshälsa, spatial modellering och GIS-kunskap, studiedesign inom miljöepidemiologi (tidsserier och case cross over designs) samt erfarenhet av stora datamängder.

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering

Tjänsten är placerad inom Institutionen för medicin, Solna. Institutionen består av elva avdelningar och varje avdelning består av flertalet forskargrupper. Den aktuella tjänsten är placerad inom forskargrupp  inom reproduktiv epidemiologi som är en ung och snabbt växande grupp på avdelningen för klinisk epidemiologi och omfattar 40 yrkesverksamma, inklusive forskare, postdoktorer och doktorander. Vår forskning fokuserar på riskfaktorer och interventioner under graviditet, förlossning och neonatalperioden samt resultat för mor och spädbarn. Vi har ett starkt samarbete med kliniska avdelningar, inklusive pediatrik, obstetrik och gynekologi och andra nationella och internationella forskargrupper samt andra organisationer. Gruppen har lång erfarenhet av forskning kring perinatala utfall med hjälp av avancerade metoder inom biostatistik och klinisk epidemiologi. Se forskargruppens hemsida på Karolinska Institutet för mer information om vår forskning (https://ki.se/sv/meds/kep-reproductive-epidemiology).

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-755/2024
Kontakt
  • nathalie roos, nathalie.roos@ki.se
Facklig företrädare
  • Louisa Cheung, SACO, Louisa.Cheung@ki.se
  • Afsar Rahbar OFR, Afsar.Rahbar@ki.se
  • Farzad Hedayaty, SACO-s, +46852483367
Publicerat 2024-02-19
Sista ansökningsdag 2024-03-17

Tillbaka till lediga jobb