Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. MTC har cirka 40 forskargrupper och våra nyckelord är multidisciplinära, överbryggande, nationella och internationella samarbeten.

Arsenian Henriksson Lab bedriver forskning om MYC-familjen av onkoproteiner och nätverk, för att identifiera deras bidrag till tumörbildning, differentiering, metabolism och apoptos i olika typer av cancer. Vi är en mångkulturell och dynamisk grupp med många nationella- och internationella samarbetspartners.

Ämnesbeskrivning

Vårt forskningsprogram fokuserar på att förstå rollen för MYC-onkogenfamiljen i biologin och terapin för barntumörer inklusive neuroblastom, medulloblastom och sarkom. En del är inriktad på att identifiera hur MYC-onkoproteiner reglerar biologiska processer såsom metabol omprogrammering, celldifferentiering, cellproliferation och celldöd. Ett annat huvudtema för forskningen är att bedöma den terapeutiska potentialen av MYC samt nedströms effektorproteiner genom farmakologiska tillvägagångssätt baserat på småmolekylära hämmare. Dessutom är Arsenian-Henrikssons laboratoriet intresserat av att förstå utvecklingen och ursprunget för neuroblastom genom att använda modellsystem baserade på inducerade pluripotenta stamceller (hiPSCs). Därför kommer projektet att inkludera experiment som ska utföras på humana cancercellinjer, hiPSCs och djurmodeller av neuroblastom, medulloblastom och sarkom.

Din roll

Vi söker en motiverad, kunnig och engagerad forskare för att delta i flera projekt inom barncancer. Anställningen kommer att fokusera på hur MYC/N reglerar genuttrycksprogram som är avgörande för tumörutveckling och resistens mot terapi, samt användning av hiPSCs för att modellera neuroblastomutveckling. Forskaren förväntas ha en ledande roll i experimentdesign, experimentell utförande, dataanalys och presentation, samt presentation/publicering av resultaten. Den framgångsrika kandidaten kommer också att bidra till att skriva vetenskapliga artiklar och ansöka om forskningsbidrag, samt att handleda kandidat- och masterelever.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som forskningsspecialist är den som har uppvisat vetenskaplig skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara svensk doktorsexamen samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation.

Utöver ovan nämnda krav bör kandidaten vara väl förtrogen med standardtekniker inom molekylär- och cellbiologi, inklusive:

 • Experimentplanering
 • Odling av humana cellinjer och hiPSC
 • Genuttrycksanalys
 • Kromatinimmunoprecipitation
 • Flödescytometri
 • Immunofluorescens
 • Western blotting
 • Protein-protein-interaktioner
 • Konfokal mikroskopi
 • Genknockdown och knockout med hjälp av inducerbara lentivirus- och CRISPR/Cas 9-system

Flytande engelska och god förmåga att presentera forskningsresultat är också krav.

Bedömningsgrunder

Vi söker en mycket motiverad forskare inom området tumörbiologi för att komplettera och utvidga pågående forskningsteman samt delta i undervisningen vid institutionen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, särskilt förmågan att arbeta självständigt och ta ansvar samt att arbeta i grupp genom att vara lyhörd och sprida kreativitet och positiv energi.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat:

 • Doktorsexamen i tumörbiologi med postdoktoral forskningserfarenhet.
 • Dokumenterad forskningserfarenhet inom genreglering och epigenetik med publikationer som första och/eller sista författare i peer reviewed tidskrifter.
 • Erfarenhet av att skriva ansökningar om forskningsanslag och erhållande av forskningsfinansiering.
 • Studentundervisning och handledning på grund- och mastersnivåer.

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

 • Handledning av doktorand - huvudhandledare eller biträdande handledare.
 • Erfarenhet av att arbeta med humana inducerade pluripotenta stamceller ses som en fördel.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

https://ki.se/en/mtc/marie-arsenian-henriksson-group

Tio skäl att välja Karolinska Institutet

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Varmt välkommen med din ansökan senast 2024-02-29

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-674/2024
Kontakt
 • Marie Arsenian-Henriksson, marie.arsenian.henriksson@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, carina.eklund@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
Publicerat 2024-02-15
Sista ansökningsdag 2024-02-29

Tillbaka till lediga jobb