Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB) är belägen i den nya Biomedicum-byggnaden vid Karolinska Institutet. Biomedicum är en toppmodern forskningsanläggning med fokus på experimentell forskning inom olika områden relaterade till cell- och molekylärbiologi.

Spalding-labbet ägnar sig åt att utforska grundläggande frågor inom mänsklig fettvävnadsbiologi med hjälp av innovativa tekniker som enkelcell-sekvensering, kol-14-metoden, konfokalmikroskopi och flödescytometri. Labbets fokus på grundforskning, kombinerat med starka kliniska samarbeten och arbete med mänskliga prover, erbjuder möjligheten att vara en del av ett translationellt forskningsteam som syftar till att tackla hälsoutmaningar inom fetma och fetma-associerade sjukdomar.

Vi söker nu en forskningsspecialist för en visstidsanställning.

Ämnesbeskrivning

Många sjukdomar, inklusive hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer, associeras starkt med fetma, vilket gör fetma till en av de största globala hälsoutmaningarna. Förståelsen av hur adipocyter reagerar på fetma och bidrar till patologiska processer är mer relevant än någonsin, särskilt med tanke på att övervikt och fetma hos barn och vuxna når epidemiska proportioner globalt.

Din uppgift

Den valda kandidaten kommer att spela en viktig roll i utvecklingen och ledningen av vetenskapliga projekt. Projekten inom gruppen fokuserar gemensamt på att förstå fettcellernas bidrag till sjukdomsutveckling vid fetma hos människor. Förmågan att driva projekt, både experimentellt och intellektuellt, är ett krav. Den framgångsrika kandidaten förväntas stödja doktorander och postdoktorala forskare med deras projekt, erbjuda senioritet och expertis till gruppen samt bedriva en oberoende linje av forskning.

Ansvar och uppgifter inkluderar:

Hålla sig uppdaterad om relevant vetenskaplig litteratur och bidra till design och utförande av experimentellt arbete. Analysera data och tolka resultat. Generera och bistå i författandet av vetenskapliga texter, inklusive forskningsartiklar, översikter och ansökningar om forskningsanslag. Utbilda och handleda gruppmedlemmar. Även om alla gruppmedlemmar förväntas bidra till labbets drift, förväntas inte sökanden utföra allmänna uppgifter för laboratoriehantering (såsom beställningar, kemikalieinventering, labbsäkerhet etc.). 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som forskningsspecialist är den som har uppvisat vetenskaplig skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara svensk doktorsexamen samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation.

Expertis inom antingen Computational Biology eller Cell Biology eftersöks (kompetens inom båda anses vara en fördel).

 • För båda specialiteterna krävs utmärkta muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter på engelska samt förmåga att kommunicera med laboratoriemedlemmar och samarbetspartners. 

Computational Biology
Krav

 • Erfarenhet av att arbeta med stora dataset (genererade av t.ex. encellssekvensering eller miRNAsekvensering).
 • Djupgående kunskap om statistiska metoder för att analysera icke-standardiserade data, idealiskt med en bakgrund inom metabolism. 

Meriterande

 • Kunskap i R och Python är meriterande. 

Eller

Cell Biology
Krav

 • Behärska molekylärbiologiska metoder (inklusive RNA-extraktion, RT-qPCR, Western blot, ELISA), cellkultur (cellinjer och primära celler), immunocytochemistry och bildanalys (inklusive konfokalmikroskopi). 

Meriterande
Erfarenhet inom något av följande områden är en fördel:

 • Flödescytometri (FACS) – praktisk erfarenhet av analys och sortering.
 • Cancer (odling av cancercellinjer och/eller PDX-modeller, migration-, invasion- och EMT-analyser).
 • Epigenetiska analyser (DNA-metylering, histonmodifiering, mikroRNA, siRNA och ncRNA).
 • Adiposbiologi (isolering av adipocyter och SVF-fraktion, odling och analys av mogna adipocyter).
 • Cellsignalering (t.ex. insulinsignalering).
 • Erfarenhet av metodutveckling.
 • Erfarenhet att skriva forskningspublikationer. 

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Stockholm

Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Ansökningarna kommer att granskas löpande, och vi kan påbörja intervjuprocessen innan sista ansökningsdag.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-551/2024
Kontakt
 • Kirsty Spalding, kirsty.spalding@ki.se
Facklig företrädare
 • Shahla Rostami,OFR, shahla.rostami@ki.se
 • Elisabeth Valenzuela, SEKO, elizabeth.valenzuela@ki.se
 • Björn Andersson, SACO, bjorn.andersson@ki.se
Publicerat 2024-02-02
Sista ansökningsdag 2024-02-29

Tillbaka till lediga jobb