Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) vid Karolinska Institutet bedriver forskning och undervisning inom immunologi, infektionsbiologi, cellbiologi och cancer. MTC har cirka 40 forskargrupper och våra nyckelord är multidisciplinära, överbryggande, nationella och internationella samarbeten.

Pelechanos laboratorium ligger på Science for Life Laboratory (SciLifeLab, http://www.scilifelab.se/) på Karolinska Institutets campus. SciLifeLab är utrustat med toppmodern instrumentering samt kärnfaciliteter och är ett hem för ett av de största sekvenseringsklustren i Europa.

Vår grupp kombinerar experimentell verksamhet och beräkningsarbete och syftar till att utveckla och tillämpa nya genomomfattande tekniker för att ta itu med grundläggande biologiska frågor med medicinska implikationer. Vi är särskilt intresserade av hur subtila variationer i genuttryck kan leda till differentiella cellulära fenotyper och brinner för RNA-biologi (http://pelechanolab.com/). Du kommer att ha möjlighet att arbeta i en mycket tvärvetenskaplig samt internationell miljö och kombinera utvecklingen av state-of-the-art genomomfattande tillvägagångssätt med molekylär dissektion av grundläggande biologiska problem.

Är du intresserad av att reda ut den eukaryota post-transkriptionella regleringskoden? Skulle du vilja kombinera användningen av banbrytande genomomfattande teknologier med syntetisk biologi och maskininlärning för att studera RNA-liv? Kom till oss på SciLifeLab!

Din roll

Den tillgängliga postdoktorala positionen syftar till att utveckla och tillämpa nya genomiska metoder för att studera eukaryot genuttryck i en aldrig tidigare skådad skala genom att kombinera experimentellt arbetssätt med beräkningsmetoder.

Kandidaten kommer att arbeta inom ramen för ett nyligen tilldelat ERC-synergiprojekt (EPIC - Unravelling the eukaryotic post-transcriptional regulatory code) i samarbete med professor Kevin Verstrepen (Leuven) och prof. Julien Gagneur (München). EPIC kommer att kombinera användningen av genomisk, syntetisk biologi, maskininlärning och evolutionära tillvägagångssätt med målet att förstå den fullständiga regleringskoden för genuttryck för S. cerevisiae och andra eukaryoter.

Den rekryterade kandidaten kommer att fokusera på kartläggning och förutsägelse av mRNA-gränser i en aldrig tidigare skådad skala. Kandidaten kommer också att använda den genererade informationen för att kvantifiera och förutsäga hur mRNA-variationer leder till divergerande mRNA-öden. Kandidaten kommer att integrera olika experimentella- och beräkningsbaserade metoder för att slutföra projektet, inklusive genomik, jästgenetik, högkapacitetsbiologiska tillvägagångssätt och bioinformatik. Kandidaten kommer att utföra orginell forskning inom transkriptomik och beräkningsbiologi, och skaffa de nödvändiga experimentella och beräkningsfärdigheter som krävs för att slutföra projektet.

Kandidaten förväntas kommunicera de vetenskapliga resultaten genom att upprätta vetenskapliga artiklar och delta i vetenskapliga möten. Den idealiska kandidaten kommer att delta i teamets allmänna uppgifter och effektivt kommunicera med forskare med olika bakgrund i en mycket tvärvetenskaplig och internationell miljö.

Arbetsspråket är engelska.

Vem är du?

För att anställas som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Det är meriterande om du har avlagt din doktorsexamen inom de tre senaste åren, om det finns särskilda skäl kan din examen ha avlagts tidigare.

Utöver ovan nämnda krav för tjänsten:

 • Sökande till denna tjänst bör ha en doktorsexamen i molekylärbiologi, bioteknik, genetik eller liknande område.
 • Den framgångsrike sökande bör ha erfarenhet av att tolka biologiska data och experimentellt testa sin hypotes med ett stort intresse för tvärvetenskaplig teknikutveckling. 
 • Den lämplige kandidaten bör ha lång erfarenhet av molekylärbiologiska metoder såsom RNA-Seq, ATAC-Seq, molekylär kloning och RNA-biologi.
 • Forskningserfarenhet av storskaliga analyser och bioinformatik (NGS, batch- och/eller R/Python-skriptspråk) är också nödvändigt.
 • Ett starkt intresse för tvärvetenskaplig teknikutveckling, nytänkande och kreativt tänkande är väsentligt.
 • God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i team är en förutsättning.

Meriterande för tjänsten: 

 • Tidigare erfarenhet av jästgenetik, transkription/post-transkriptionell mRNA-reglering, högkapacitetsrobotik och syntetisk biologi är meriterande.

Vid anställningen kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet av relevans för projektet och vid tidigare forskningserfarenhet. 

Vad erbjuder vi?

En kreativ, internationell inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI får du träffa forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Solna

http://pelechanolab.com/

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 • En komplett CV inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 • En komplett publikationslista
 • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Varmt välkommen med din ansökan senast 2024-02-25

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  


Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-299/2024
Kontakt
 • Vicente Jose Pelechano Garcia, vicente.pelechano.garcia@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, carina.eklund@ki.se
 • Taher Darreh-Shori, SACO, taher.darreh-shori@ki.se
Publicerat 2024-01-19
Sista ansökningsdag 2024-02-25

Tillbaka till lediga jobb