Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

-med inriktning mot forskning

 

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

De senaste årens utveckling inom storskalig molekylärbiologi innebär att vi nu har möjligheten att länka genetiska förändringar till cellulär biologi och neurovetenskap. Denna utveckling har transformerat forskningsfältet med stora förhoppningar att kunna förstå sjukdomsmekanismer och utveckla biomarkörer för precisionsmedicin. Vi söker nu en världsledande forskare till en ny professur i ämnet molekylär psykiatri. Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik erbjuder Sveriges bästa miljö för molekylär medicinsk grundforskning, förlagd till biomedicum på Karolinska Institutet.

Ämnesbeskrivning

Psykiatriska sjukdomar står för ett enormt lidande och stora samhällskostnader. En av de största sjukdomarna är schizofreni och med undantag för behandling av akut psykos finns idag inga effektiva behandlingsalternativ. Insikten att dessa sjukdomar till stor del är ärftliga banade väg för genetikforskningen under de senaste 20 åren. Denna forskning har varit enormt framgångsrik att beskriva den genetiska strukturen av psykiatriska sjukdomar och att identifiera risk-gener. Molekylär psykiatrisk forskning har genomgått en explosionsartad utveckling de senaste tio åren. Dessa framsteg har möjliggjorts av en snabb teknisk utveckling som gjort att den övergripande förståelsen av hur det humana genomet ser ut och regleras har ökat såväl som detaljerad kunskap om den genetiska variationen som är associerad med sjukdom. Dessa landvinningar har ofta möjliggjorts genom samarbeten mellan större konstellationer av forskargrupper. Samtidigt gör andra tekniska landvinningar inom storskalig molekylärbiologi med cellulär upplösning att vi nu kan kartlägga och katalogisera hjärnans celltyper molekylärt genom att mäta enskilda cellers hela genuttryck. Dessa två landvinningar tillsammans gör att det nu finns möjlighet att utveckla helt nya tillvägagångssätt för att utröna vilka celler som är involverade vid sjukdom samt lägga grunden för avancerade studier hur genuttryck förändras vid sjukdom. Metoder med spatial upplösning har dessutom gett oss möjligheter att studera hur celler interagerar i vävnader och hur olika gener används i hjärnans olika regioner. Molekylär psykiatri står inför en revolution om vi kan överbrygga avstånden mellan genetik, molekylär biologi och neurobiologi. Förhoppningen är att vi bättre kan förstå den underliggande biologin vid komplexa sjukdomar, skapa biologiska klassificeringar eller stratifieringar av psykiatriska sjukdomar samt utvecklingen av nya behandlingsstrategier inklusive precisionsmedicin.

Din roll

Anställningen har inriktning mot forskning. Handledning av masterstudenter och doktorander är en del av verksamheten. Du förväntas bedriva internationellt ledande forskning inom området molekylär psykiatri. Undervisning inom forskarutbildningskurser, samt grundutbildningarna biomedicin och läkarprogrammet kan förekomma. Du förväntas också bidra till institutionens ledning och utveckling. I anställningen ingår att leda en forskningsgrupp.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet och utmärkt vetenskaplig skicklighet, och i övrigt uppfyller kraven för behörighet till professur på Karolinska Institutet. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av forskning på internationell toppnivå inom området molekylär psykiatri, med publikationer som senior huvudförfattare i ledande vetenskapliga tidskrifter och forskningsanslag erhållna som huvudsökande i nationell eller internationell konkurrens.

 

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (1), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

  • Publicerade samarbeten inom ämnet, där sökande gjort ett avgörande bidrag, publicerade i ledande tidskrifter
  • Publicerade vetenskapliga genombrott inom ämnet som fått stort internationellt genomslag

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

  • Skicklighet i undervisning inom forskarutbildning och utbildning på grundnivå och inom ämnen relevanta för tjänstens inriktning i bred bemärkelse

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relation till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Solna, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

https://ki.se/mbb

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2247/2023
Kontakt
  • Patrik Ernfors, 08-52487659
  • Sten Linnarsson, 08-52487577
Facklig företrädare
  • Anurupa Nagchowdhury, OFR, 08-52486921
Publicerat 2024-01-16
Sista ansökningsdag 2024-03-08

Tillbaka till lediga jobb